सीधै सामग्रीमा जाने

हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभाको लागि निर्देशन

हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभाको लागि निर्देशन

विषयसूची

१. हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभा हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा—अभ्यास पुस्तिका-मा दिइएका निर्देशनहरू तथा तल दिइएका निर्देशनहरूअनुसार सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकाशकलाई विद्यार्थीको असाइनमेन्टमा भाग लिन प्रोत्साहन दिनुपर्छ। साथै यदि मण्डलीसित सक्रिय भएर सङ्‌गत गरिरहेकाहरू बाइबलको शिक्षासित सहमत छन्‌ र बाइबलका सिद्धान्तहरूअनुसार जीवन बिताइरहेका छन्‌ भने तिनीहरूले पनि विद्यार्थीको असाइनमेन्टमा भाग लिन सक्छन्‌।—be पृ. २८२.

परिचय

 २. एक मिनेट। हरेक हप्ता जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले सभाको लागि उत्सुकता जगाउन सुरुको गीत र प्रार्थनापछि छोटो टिप्पणी गर्नेछन्‌। चेयरम्यानले मण्डलीको हित हुने बुँदाहरूमा जोड दिनुपर्छ।

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

  ३. भाषण: दस मिनेट। यस भाषणको विषय र दुई वा तीन वटा मुख्य बुँदा भएको छोटो रूपरेखा जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका-मा दिइएको हुन्छ। यो भाषण एल्डर वा योग्य सहायक सेवकलाई दिनुपर्छ। साप्ताहिक बाइबल पढाइमा  बाइबलको नयाँ किताब सुरु हुँदा सो किताबको परिचय दिने एउटा भिडियो देखाइनेछ। भिडियो कसरी भाषणको मूल विषयसित सम्बन्धित छ भनी वक्‍ताले बताउन सक्छन्‌ तर अभ्यास पुस्तिकामा दिइएका बुँदाहरू भने तिनले छुटाउनु हुँदैन। समयले भ्याएमा भाषणको मूल विषयलाई विस्तार गर्न दिइएका चित्रहरूको पनि तिनले सदुपयोग गर्नुपर्छ। तिनले थप स्रोत सामग्री पनि प्रयोग गर्न सक्छन्‌ तर ती भाषणका बुँदाहरूसित सम्बन्धित हुनुपर्छ।

 ४. बहुमूल्य रत्न: दस मिनेट। प्रश्‍न-उत्तरको यस भागमा परिचय वा समापन केही नदिई छलफल गर्नुपर्छ। यो भाग एल्डर वा योग्य सहायक सेवकलाई दिनुपर्छ। वक्‍ताले श्रोतालाई दुवै प्रश्‍न सोध्नुपर्छ। साथै दिइएका शास्त्रपदहरू पढ्‌ने कि नपढ्‌ने भनेर तिनी आफैले निर्णय गर्न सक्छन्‌। श्रोताहरूले प्रश्‍नको जवाफ ३० सेकेन्ड वा सोभन्दा कम समयमा दिनुपर्छ।

  ५. बाइबल पढाइ: चार मिनेट। यो असाइनमेन्ट भाइले प्रस्तुत गर्नेछन्‌। विद्यार्थीले परिचय वा समापन केही नदिई तोकिएको विषयवस्तु पढ्‌नुपर्छ। सभाको चेयरम्यानले यो असाइनमेन्ट प्रस्तुत गर्ने विद्यार्थीलाई सही र बुझ्ने ढङ्‌गमा, सरर्र, भावलाई जोड दिएर, स्वरमा उतारचढाव ल्याएर, ठीक ठाउँमा रोकिएर अनि स्वाभाविक ढङ्‌गमा बाइबल पढ्‌न मदत दिनेछन्‌। बाइबल पढाइको भाग लामो वा छोटो हुने भएकोले जीवन र सेवा सभाका निरीक्षकले विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई ध्यानमा राखी तिनीहरूलाई असाइन्मेन्ट दिनुपर्छ।

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

 ६. पन्ध्र मिनेट। यो भाग प्रचारको लागि तयारी गर्न अनि कुराकानी गर्ने र सिकाउने क्षमता तिखार्न सबैलाई मदत गर्ने उद्देश्‍यले तयार पारिएको हो। निर्देशनमा तोकेरै बताइएको छैन भने प्रकाशक आफैले शिक्षण सामग्रीमा दिइएको कुनै प्रकाशन वा भिडियोको परिचय दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्न सक्छन्‌। जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका-को नमुना कुराकानीमा प्रचारकार्यमा मदतकारी हुने “शिक्षण सामग्रीमा यो शास्त्रपद भेट्टाउनुहोस्‌” भन्‍ने भाग दिइएको छ। विद्यार्थीले आफ्नो असाइन्मेन्टमा यो भाग समावेश गर्ने कि नगर्ने भनेर आफैले निर्णय गर्न सक्छन्‌। अभ्यास पुस्तिकामा विद्यार्थीको असाइनमेन्टको लागि तोकिएको समय दिइनेछ र बेला-बेलामा थप निर्देशन पनि दिइन सक्छ। विद्यार्थीले तोकिएको समय पूरै ढाक्ने उद्देश्‍यले मात्रै थप जानकारी दिइरहनु आवश्‍यक छैन। राम्रोसँग तयारी गरिएको कुनै-कुनै प्रदर्शन एक मिनेट वा सोभन्दा कम समयमै सकिन सक्छ। आवश्‍यकताअनुसार एल्डरहरूले पनि विद्यार्थीको असाइनमेन्ट पाउन सक्छन्‌। कहिलेकाहीँ नमुना कुराकानी भिडियोबाहेक अन्य भिडियोहरू पनि छलफलको भागमा समावेश गरिनेछ। यो भाग एल्डर वा योग्य सहायक सेवकले सञ्चालन गर्नुपर्छ।

 ७. नमुना कुराकानी भिडियो: समय-समयमा नमुना कुराकानी भिडियो देखाइनेछ र छलफल गरिनेछ। ती भिडियोहरूमा पहिलो भेट र पुनःभेटको नमुना देखाइनेछ। यो भाग जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले सञ्चालन गर्नुपर्छ।

 ८. पहिलो भेट: विद्यार्थीको यो असाइनमेन्ट भाइ वा बहिनीले प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। विद्यार्थीको सहयोगी एउटै लिङ्‌गको व्यक्‍ति वा विद्यार्थीको परिवारको सदस्य हुनुपर्छ। विद्यार्थी र सहयोगीले यो असाइनमेन्ट बसेर वा उठेर प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। विद्यार्थीले स्थानीय इलाकामा उपयुक्‍त हुने अभिवादन चलाउनुपर्छ। यो असाइनमेन्ट जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका-को नमुना कुराकानीमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

 ९. पुनःभेट: विद्यार्थीको यो असाइनमेन्ट भाइ वा बहिनीले प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। विद्यार्थीको सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन। (km ५/९७ पृ. २) विद्यार्थी र सहयोगीले यो असाइनमेन्ट बसेर वा उठेर प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। विद्यार्थीले यस भागमा पहिलो भेटमा चासो दिने मानिसलाई फेरि भेट्‌न जाँदा के भन्‍ने भनी देखाउनुपर्छ। यो असाइनमेन्ट जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका-मा दिइएको नमुना कुराकानीमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

 १०. बाइबल अध्ययन: विद्यार्थीको यो असाइनमेन्ट भाइ वा बहिनीले प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। विद्यार्थीको सहयोगी विपरीत लिङ्‌गको व्यक्‍ति हुनु हुँदैन। (km ५/९७ पृ. २) विद्यार्थी र सहयोगीले यो असाइनमेन्ट बसेर वा उठेर प्रस्तुत गर्न सक्छन्‌। यो असाइनमेन्ट सुरु भइसकेको बाइबल अध्ययनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। काम गर्नुपर्ने बुँदा परिचय वा समापनसित सम्बन्धित छैन भने विद्यार्थीले परिचय वा समापनको भाग देखाइरहनु आवश्‍यक छैन। विद्यार्थीले यो असाइनमेन्टको लागि तोकिएको पूरै विषयवस्तु स्वर निकालेर पढ्‌नु आवश्‍यक नभए तापनि त्यसो गर्न पनि सक्छन्‌। यो असाइनमेन्ट प्रस्तुत गर्दा राम्रो शिक्षणकलालाई जोड दिनुपर्छ।

  ११. भाषण: विद्यार्थीको यो असाइनमेन्ट भाषणको रूपमा भाइले प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

ख्रिष्टियन जीवन

 १२. गीतपछि यस कार्यक्रमअन्तर्गत १५ मिनेटको लागि एउटा वा दुइटा भाग सञ्चालन गरिनेछ, जसले बाइबलको सल्लाह लागू गर्न श्रोतालाई मदत गर्नेछ। कुनै खास निर्देशन दिइएको छैन भने यो भाग एल्डर वा योग्य सहायक सेवकलाई दिन सकिन्छ। स्थानीय आवश्‍यकताको भाग भने एल्डरले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ।

 १३. मण्डली बाइबल अध्ययन: तीस मिनेट। यो भाग योग्य एल्डरले सञ्चालन गर्नुपर्छ। (यदि एल्डरहरू थोरै छन्‌ भने योग्य सहायक सेवकलाई पनि यो भाग सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।) एल्डरहरूको निकायले मण्डली बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्न योग्य भाइहरू रोज्नुपर्छ। रोजिएका भाइहरूले यो भाग अर्थपूर्ण तरिकामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा यस भागलाई समयमै सिद्ध्याउने, मुख्य बाइबल पदहरूमा जोड दिने र सिकेका बुँदाहरू अहिलेको समयमा कसरी उपयोगी छ भनेर बुझ्न सबैलाई मदत गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश छन्‌। यो भाग सञ्चालन गर्ने भाइहरूले प्रहरीधरहरा अध्ययन कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्‍नेबारे दिइएका निर्देशनहरूमा पनि मदतकारी सिद्धान्तहरू पाउन सक्छन्‌। तोकिएको विषयवस्तुबाट विस्तृत छलफल गरिसकेपछि समय अझै बाँकी भयो भने छलफल तन्काइरहनु पर्दैन। सम्भव छ भने यो भाग सञ्चालन गर्न र पढ्‌न हरेक हप्ता फरक-फरक भाइहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यदि जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले मण्डली बाइबल अध्ययनको भागलाई छोटो बनाउने निर्देशन दिन्छन्‌ भने सञ्चालकले कसरी अध्ययनलाई छोटो बनाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। तिनले केही अनुच्छेदहरू नपढीकनै छलफल गर्न सक्छन्‌।

समापन टिप्पणी

  १४. तीन मिनेट। जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले त्यस दिनको सभामा प्रस्तुत गरिएका केही उपयोगी बुँदाहरू पुनरावृत्ति गर्नेछन्‌। साथै तिनले अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय पनि दिनुपर्छ। समय भ्याउँछ भने अर्को हप्ता कुन-कुन विद्यार्थीले असाइनमेन्ट प्रस्तुत गर्नेछन्‌, त्यो पनि बताउन सक्छन्‌। कुनै खास निर्देशन दिइएको छैन भने जरुरी घोषणाहरू वा मण्डलीलाई पढेर सुनाउनुपर्ने पत्रहरू चेयरम्यानले यही समापनको टिप्पणीको भागमा पढ्‌नुपर्छ। क्षेत्र सेवाको प्रबन्ध र सफाइको तालिका जस्ता नियमित कामको जानकारी मञ्चबाट घोषणा गर्नु हुँदैन बरु सूचना-पाटीमा टाँस्नुपर्छ। यदि कुनै घोषणा गर्न वा पत्र पढ्‌न समापनको टिप्पणीको भागको लागि तोकिएको समयले पुग्दैन भने चेयरम्यानले ख्रिष्टियन जीवनका भागहरू सञ्चालन गर्ने भाइहरूलाई आफ्नो भागको समय घटाउन अनुरोध गर्नुपर्छ। ( अनुच्छेद १३ १७ हेर्नुहोस्‌।) सभाको समापन गीत र प्रार्थनाद्वारा गरिनेछ।

पढ्‌ने र सिकाउने काममा लागिरहनुहोस्‌

 १५. सबै विद्यार्थीले जीवन र सेवा सभामा पढ्‌ने र सिकाउने पुस्तिका ल्याउनुपर्छ, चाहे त्यो छापिएको प्रति होस्‌ वा इलेक्ट्रोनिक फर्म्याट। जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले यस पुस्तिकामा आधारित भएर प्रशंसा र सल्लाह दिनुपर्छ। हरेक विद्यार्थीले जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका-मा आफूले पाएको असाइनमेन्टसँगै कोष्ठक चिन्हभित्र दिइएको बुँदामा काम गर्नुपर्छ। पुस्तिकाको “मेरो उन्‍नति फाराम” विद्यार्थी आफैले भर्नको लागि तयार पारिएको हो र यो फाराम चेयरम्यानले भर्नु हुँदैन।

प्रशंसा र सल्लाह

  १६. विद्यार्थीले प्रस्तुत गर्ने प्रत्येक असाइनमेन्टपछि जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले पढ्‌ने र सिकाउने पुस्तिका चलाउँदै लगभग एक मिनेटभित्र विद्यार्थीको प्रशंसा गर्नेछन्‌ र सल्लाह दिनेछन्‌। चेयरम्यानले विद्यार्थीको असाइनमेन्टको परिचय दिँदा काम गर्नुपर्ने बुँदाबारे बताउनेछैनन्‌। तर विद्यार्थीको असाइनमेन्ट सिद्धिएपछि अनि मनैदेखि विद्यार्थीको प्रशंसा गरेपछि चेयरम्यानले विद्यार्थीले कुन बुँदामा काम गरेका थिए भनेर बताउन सक्छन्‌। अनि विद्यार्थीले कसरी उक्‍त बुँदा लागू गरे वा विद्यार्थीले कसरी उक्‍त बुँदामा अझ ध्यान दिन सक्छन्‌, चेयरम्यानले मायालु तरिकामा बताउन सक्छन्‌। यदि त्यस असाइनमेन्टको अरू कुनै पक्षबारे टिप्पणी गर्दा विद्यार्थी वा श्रोतालाई मदतकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चेयरम्यानले त्यसबारे पनि बताउन सक्छन्‌। विद्यार्थीलाई सभापछि वा कुनै अर्को समयमा पढ्‌ने र सिकाउने पुस्तिका वा सेवा स्कुल किताबमा आधारित भएर व्यक्‍तिगत रूपमा थप मदतकारी सल्लाह दिन सकिन्छ। त्यसरी सल्लाह दिँदा विद्यार्थीले काम गरेकै बुँदामा वा अर्को बुँदामा सल्लाह दिन सकिन्छ।—जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यान र सहायक सल्लाहकारको जिम्मेवारीबारे थप जानकारीको लागि अनुच्छेद  १७ २२ २४ हेर्नुहोस्‌।

 समय

     १७. जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानको टिप्पणीलगायत सभाको कुनै पनि भाग निर्धारित समयभन्दा बढी हुनु हुँदैन। हरेक भागको लागि छुट्ट्याइएको समयमा “वा कम” भनेर उल्लेख नगरिए तापनि त्यस भागको लागि छुट्ट्याइएको समयभन्दा थोरै समयमा पूरै विषयवस्तु ढाकिएको छ भने उक्‍त भाग लम्ब्याइरहनु पर्दैन। विद्यार्थीको असाइनमेन्टको समय सिद्धिएमा कौशलतासाथ रोक्नुपर्छ। अरू भाग प्रस्तुत गर्ने भाइहरूले बढी समय लिएमा तिनीहरूलाई सहायक सल्लाहकारले व्यक्‍तिगत रूपमा सल्लाह दिनुपर्छ। ( अनुच्छेद २४ हेर्नुहोस्‌।) गीत र प्रार्थना समेत गरेर सम्पूर्ण सभा १ घण्टा ४५ मिनेटमा सिद्ध्याउनुपर्छ।

क्षेत्रीय निरीक्षकको भ्रमण

 १८. क्षेत्रीय निरीक्षकको भ्रमणको हप्तामा सभाका कार्यक्रमहरू जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका-मा दिइएअनुसारै सञ्चालन गरिनेछ तर मण्डली बाइबल अध्ययन भने हुनेछैन। बरु त्यसको सट्टा क्षेत्रीय निरीक्षकले ३० मिनेटको सेवा भाषण दिनेछन्‌। क्षेत्रीय निरीक्षकको भाषणअघि जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यानले त्यस दिनको कार्यक्रमको पुनरावृत्ति गर्नेछन्‌, अर्को हप्ताको कार्यक्रमको परिचय दिनेछन्‌, कुनै जरुरी घोषणा छ भने गर्नेछन्‌ अनि पढ्‌नुपर्ने चिठी छ भने पढ्‌नेछन्‌। त्यसपछि तिनले क्षेत्रीय निरीक्षकको भाषणको परिचय दिनेछन्‌। सेवा भाषणपछि क्षेत्रीय निरीक्षकले छानेको गीत गाइनेछ र तिनले नै सभाको समापन गर्नेछन्‌। तिनले प्रार्थना गर्नको लागि अरू भाइलाई आग्रह गर्न सक्छन्‌। क्षेत्रीय निरीक्षकको भ्रमणको हप्ता मण्डलीको स्थानीय भाषाको सहायक कक्षा सञ्चालन गर्नु हुँदैन। कुनै मण्डलीको छुट्टै समूह छ भने क्षेत्रीय निरीक्षकले त्यस मण्डलीमा भ्रमण गर्दा उक्‍त समूहले आफ्नो सभा छुट्टै सञ्चालन गर्न सक्छ। तर त्यस समूहका भाइबहिनीले क्षेत्रीय निरीक्षकले दिने सेवा भाषण भने मण्डलीसितै सुन्‍नुपर्छ।

सम्मेलन वा अधिवेशनको हप्ता

 १९. सम्मेलन वा अधिवेशनको हप्ता मण्डलीका सभाहरू सञ्चालन गरिनेछैनन्‌। त्यो हप्ताका सभाहरूको विषयवस्तु परिवार मिलेर वा व्यक्‍तिगत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

स्मरणार्थको हप्ता

 २०. यदि स्मरणार्थ उत्सव हप्ताको बीचको कुनै दिनमा पर्छ भने त्यस हप्ता जीवन र सेवा सभा सञ्चालन गरिनेछैन। स्मरणार्थको दिनमा क्षेत्र सेवाको सभा भने सञ्चालन गर्नुपर्छ।

जीवन र सेवा सभाका निरीक्षक

 २१. एल्डरहरूको निकायले छानेको एक जना एल्डरले जीवन र सेवा सभाका निरीक्षकको रूपमा सेवा गर्नेछन्‌। यो सभा व्यवस्थित रूपमा र यस निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भनेर पक्का गर्ने जिम्मेवारी सभा निरीक्षकको हो। तिनले सहायक सल्लाहकारसित मिलेर काम गर्नुपर्छ। जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध हुनेबित्तिकै तिनले दुई महिनाको लागि विद्यार्थीको असाइनमेन्टको तालिका बनाउनेछन्‌। ( अनुच्छेद ५-११ हेर्नुहोस्‌।) हाम्रो ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभाको असाइनमेन्ट (S-89) फाराम विद्यार्थीहरूले असाइनमेन्ट प्रस्तुत गर्ने मितिको कम्तीमा पनि तीन हप्ताअघि तिनीहरूलाई दिनुपर्छ।

जीवन र सेवा सभाका चेयरम्यान

  २२. हरेक हप्ता एक जना एल्डरले जीवन र सेवा सभाको चेयरम्यानको रूपमा सेवा गर्नेछन्‌। (एल्डरहरू थोरै छन्‌ भने आवश्‍यकताअनुसार योग्य सहायक सेवकलाई यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।) तिनले परिचय र समापनको टिप्पणीको भाग तयारी गर्नुपर्छ अनि नमुना कुराकानी भिडियो छलफल गर्नुपर्छ। तिनले सबै भागको परिचय पनि दिनुपर्छ। साथै मण्डलीमा एल्डरहरू थोरै छन्‌ भने चेयरम्यानले सभाको अरू भाग पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भागहरूको बीचमा दिइने टिप्पणी एकदम छोटो हुनुपर्छ। चेयरम्यानको रूपमा कुन-कुन एल्डरले सेवा गर्ने हो भनी एल्डरहरूको निकायले निर्णय गर्नेछ। योग्य एल्डरहरूलाई पालैपालो चेयरम्यानको रूपमा चलाइनेछ। स्थानीय परिस्थिति पनि विचार गर्दै जीवन र सेवा सभाका निरीक्षकलाई अरू एल्डरहरूभन्दा धेरै पटक चेयरम्यानको रूपमा चलाउन सकिन्छ। मण्डली बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्न योग्य एल्डर प्रायः चेयरम्यानको रूपमा पनि सेवा गर्न योग्य हुन सक्छन्‌। तर याद गर्नुहोस्‌, चेयरम्यानको रूपमा सेवा गर्ने एल्डरले विद्यार्थीको असाइनमेन्ट पाएकाहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ अनि तिनीहरूलाई मायालु तरिकामा  मदतकारी सल्लाह दिनुपर्छ। सभा समयमै सिद्ध्याउने जिम्मेवारी पनि चेयरम्यानकै हो। (अनुच्छेद  १४ १७ हेर्नुहोस्‌।) यदि स्टेजमा पर्याप्त ठाउँ छ र चेयरम्यानले आफ्नो लागि स्टेजको अर्को भागमा स्ट्यान्ड माइक राखेर त्यसबाट बोल्न चाहन्छन्‌ भने त्यसो गर्न सकिन्छ, ताकि चेयरम्यानले स्ट्यान्ड माइकबाट कुनै असाइनमेन्टको परिचय दिँदै गर्दा असाइनमेन्ट पाएकाहरूको लागि माइक मिलाउँदै गर्न सकियोस्‌। त्यसैगरि बाइबल पढाइको असाइनमेन्ट र कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ भागको दौडान चेयरम्यान स्टेजमा टेबुल राखेर बस्न चाहन्छन्‌ भने त्यसो गर्न सक्छन्‌। यसो गर्दा समयको बचत हुन सक्छ।

एल्डरहरूको निकायको संयोजक

 २३. एल्डरहरूको निकायको संयोजकले वा तिनलाई सहयोग गर्ने एल्डरले विद्यार्थीको असाइनमेन्टबाहेक सभाका बाँकी सबै भागको तालिका बनाउनुपर्छ। यसमा एल्डरहरूको निकायले छानेका एल्डरहरूले कुन हप्ता चेयरम्यानको रूपमा सेवा गर्ने भनेर तालिका बनाउनु पनि समावेश छ। जीवन र सेवा सभाका निरीक्षकसित मिलेर तिनले सभाको सम्पूर्ण भागको तालिका सूचना-पाटीमा टाँस्नुपर्छ।

सहायक सल्लाहकार

   २४. सम्भव भएसम्म यो जिम्मेवारी अनुभवी वक्‍ताको रूपमा चिनिएका कुनै एल्डरलाई दिनु बेस हो। सहायक सल्लाहकारको जिम्मेवारी भनेको मञ्चबाट विभिन्‍न भाग प्रस्तुत गर्ने एल्डर तथा सहायक सेवकहरूलाई व्यक्‍तिगत रूपमा सल्लाह दिनु हो। जीवन र सेवा सभाका भागहरू, जनभाषण, प्रहरीधरहरा अध्ययन र मण्डली बाइबल अध्ययन सञ्चालन गर्ने अनि अनुच्छेद पढ्‌ने लगायतका असाइनमेन्ट सँभाल्ने एल्डर तथा सहायक सेवकलाई तिनले आवश्‍यक सल्लाह दिन सक्छन्‌। ( अनुच्छेद १७ हेर्नुहोस्‌।) मण्डलीमा सिपालु वक्‍ता तथा शिक्षकको रूपमा चिनिएका एल्डरहरू थुप्रै छन्‌ भने तिनीहरूले हरेक वर्ष पालैपालो गरी सहायक सल्लाहकारको जिम्मेवारी सँभाल्न सक्छन्‌। सहायक सल्लाहकारले हरेक असाइनमेन्टपछि सल्लाह दिइरहनु आवश्‍यक छैन।

सहायक कक्षाहरू

 २५. विद्यार्थीहरू धेरै छन्‌ भने विद्यार्थीको असाइनमेन्टको लागि सहायक कक्षाहरूको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। प्रत्येक सहायक कक्षामा एक जना योग्य सल्लाहकार खटाउनुपर्छ, सम्भव भएसम्म एल्डरलाई नै खटाउनुपर्छ। आवश्‍यक छ भने योग्य सहायक सेवकलाई पनि सहायक कक्षाका सल्लाहकारको रूपमा खटाउन सकिन्छ। एल्डरहरूको निकायले यो जिम्मेवारी क-कसले सँभाल्न सक्छन्‌ र ती भाइहरूले पालैपालो गरी यो जिम्मेवारी सँभाल्नु आवश्‍यक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। सल्लाहकारले  अनुच्छेद १६ मा दिइएको निर्देशनअनुरूपै सल्लाह दिनुपर्छ। यदि सहायक कक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ भने विद्यार्थीहरूलाई बाइबलमा पाइने अनमोल धनअन्तर्गत बहुमूल्य रत्न सकिएपछि सहायक कक्षामा जान आग्रह गर्नुपर्छ। कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ भन्‍ने भाग सकिएपछि विद्यार्थीहरू मुख्य हलमा आउनुपर्छ। कुनै भिडियो छलफल गरिँदा सहायक कक्षाहरूमा हुनेहरूले सम्भव भएसम्म त्यहीँबाट हेर्नु वा सुन्‍नुपर्छ। सम्भव छैन भने सल्लाहकारले फोन, ट्याब्लेट वा ल्यापटपजस्ता साधन प्रयोग गरेर भिडियो देखाउनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ।

भिडियो

 २६. सभाको कार्यक्रमसित सम्बन्धित विभिन्‍न भिडियोहरू सभाको दौडान देखाइनेछन्‌। मध्यहप्ताको सभामा देखाइने भिडियोहरू विभिन्‍न उपकरणमा JW लाइब्रेरी एपबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। नमुना कुराकानी भिडियो जीवन र सेवा सभामा देखाइसकेपछि क्षेत्र सेवाको सभामा पनि देखाउन सकिन्छ।