प्रधानपुजारी महापवित्र कोठाभित्र प्रवेश गर्छन्‌

जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका सेप्टेम्बर २०२०