सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन

यहोवा आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी डोऱ्‍याउनुहुन्छ?

यहोवा आफ्ना मानिसहरूलाई कसरी डोऱ्‍याउनुहुन्छ?

यहोवाले आफ्ना मानिसहरू कहाँ अनि कहिले जाने भनेर निर्णय गर्नुभयो (गन ९:१७, १८; it-1-E पृ. ३९८ अनु. ३)

छाउनीमा भएकाहरूले यहोवाका निर्देशनहरू तुरुन्तै पालन गर्नुपर्थ्यो (गन ९:२१, २२; w११ ४/१५ पृ. ४-५)

यहोवाले निर्देशनहरू दिन त्रुटिपूर्ण मानिसहरूलाई चलाउनुभयो (गन १०:५-८)

नेतृत्व लिइरहेकाहरूको निर्देशन पालन गर्दा हामीले यहोवाप्रति आज्ञाकारी भएको देखाइरहेका हुन्छौँ।