सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

मार्च ८-१४

गन्ती ९-१०

मार्च ८-१४

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

ख्रिष्टियन जीवन

  • गीत ८४

  • बेथेलमा गरिएका छाँटकाँटले प्रचारकार्यमा टेवा पुऱ्‍याउँछ: (१० मि.) भिडियो देखाउनुहोस्‌ अनि श्रोतालाई यी प्रश्‍नहरू सोध्नुहोस्‌: सन्‌ २०१५ को वार्षिक सभामा कस्तो घोषणा गरिएको थियो र यसो गर्नुका दुई कारण के थिए? बेथेलमा कस्ता छाँटकाँटहरू गरिए र यसले गर्दा कस्तो फाइदा भएको छ? यस घोषणाले बेलायत शाखाको नयाँ निर्माण परियोजनामा कस्तो असर गऱ्‍यो? यस्ता छाँटकाँटबाट यहोवा हामीलाई डोऱ्‍याउँदै हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाह पाउन सक्छौँ?

  • हामी किन बेथेल आयौँ?: (५ मि.) भिडियो देखाउनुहोस्‌।

  • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) rr अध्या. ६ अनु. १-६, परिचय भिडियो

  • समापन टिप्पणी (३ मि.)

  • गीत १२ र प्रार्थना