सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

मार्च २२-२८

गन्ती १३-१४

मार्च २२-२८

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

ख्रिष्टियन जीवन

  • गीत ७३

  • साँचो ख्रिष्टियनहरूलाई किन साहस चाहिन्छ?—प्रचार गर्न: (८ मि.) भिडियो देखाउनुहोस्‌ अनि श्रोतालाई यी प्रश्‍नहरू सोध्नुहोस्‌: बहिनी किट्टी केल्लीले कस्तो सङ्‌घर्ष गर्नुभयो? उहाँलाई साहसी हुन केले मदत गऱ्‍यो? साहसी हुँदा उहाँले कस्ता आशिष्‌ पाउनुभयो?

  • साँचो ख्रिष्टियनहरूलाई किन साहस चाहिन्छ?—तटस्थ रहन: (७ मि.) भिडियो देखाउनुहोस्‌ अनि श्रोतालाई यी प्रश्‍नहरू सोध्नुहोस्‌: भाइ आएङ्‌गे सिलुले कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुभयो? साहसी भइरहन उहाँले के गर्नुभयो? कुन कुराले उहाँलाई यहोवामा भर पर्न मदत गऱ्‍यो?

  • मण्डली बाइबल अध्ययन: (३० मि.) rr अध्या. ६ अनु. १४-१९

  • समापन टिप्पणी (३ मि.)

  • गीत १४३ र प्रार्थना