सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

मार्च १-७

गन्ती ७-८

मार्च १-७
  • गीत ४ र प्रार्थना

  • परिचय (१ मि.)

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

  • स्मरणार्थको निम्तो: (२ मि.) नमुना कुराकानीमा दिइएअनुसार गर्नुहोस्‌। (th बुँदा ११)

  • पुनःभेट: (३ मि.) चासो देखाएका अनि स्मरणार्थको निम्तो स्विकारेका व्यक्‍तिलाई पुनःभेट गर्नुहोस्‌। (th बुँदा ६)

  • पुनःभेट: (३ मि.) पहिलेको बाइबल विद्यार्थीलाई स्मरणार्थको निम्तो दिनुहोस्‌। (th बुँदा १२)

  • पुनःभेट: (३ मि.) विगतमा साक्षी दिएको आफन्तलाई स्मरणार्थको निम्तो दिनुहोस्‌। (th बुँदा १७)

ख्रिष्टियन जीवन