सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

 बाइबलमा पाइने अनमोल धन

हामीले किन गनगन गर्नु हुँदैन?

हामीले किन गनगन गर्नु हुँदैन?

गनगन गरेको यहोवालाई मन पर्दैन (गन ११:१; w०१ ६/१५ पृ. १७ अनु. २०)

गनगन गर्ने व्यक्‍ति स्वार्थी र कृतघ्न भइरहेको हुन्छ (गन ११:४-६; w०६ ८/१ पृ. ८ अनु. ७)

गनगन गर्ने व्यक्‍तिले अरूलाई निरुत्साहित बनाउँछ (गन ११:१०-१५; it-2-E पृ. ७१९ अनु. ४)

इस्राएलीहरूले निर्जनभूमिमा थुप्रै कठिनाइहरू सामना गर्नुपरे तापनि तिनीहरूसित धन्यवादी हुनुपर्ने थुप्रै कारण थिए। हामीले यहोवाबाट पाएका आशिष्‌हरूबारे विचार गरिरह्‍यौँ भने गनगन गर्नदेखि जोगिनेछौँ।