सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

अप्रिल ५-११

गन्ती १७-१९

अप्रिल ५-११

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

  • तिमीहरूको अंश म नै हुँ”: (१० मि.)

  • बहुमूल्य रत्न: (१० मि.)

    • गन १८:१९—“सधैँभरि रहिरहने नुनको करार”-को अर्थ के हो? (g०२ ७/८ पृ. २६ अनु. २)

    • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईँले यहोवा परमेश्‍वरबारे, साक्षीकार्यबारे वा अरू कुनै विषयबारे कस्ता बहुमूल्य रत्न भेट्टाउनुभयो?

  • बाइबल पढाइ: (४ मि.) गन १८:१-१३ (th बुँदा ५)

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

ख्रिष्टियन जीवन