सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

अप्रिल २६–मे २

गन्ती २५-२६

अप्रिल २६–मे २

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

  • के एक जना मानिसले फरक पार्न सक्छ?”: (१० मि.)

  • बहुमूल्य रत्न: (१० मि.)

    • गन २६:५५, ५६—कुलअनुसार जमिन भाग लगाउँदा यहोवाले कसरी आफ्नो बुद्धि प्रकट गर्नुभयो? (it-1-E पृ. ३५९ अनु. १-२)

    • यस हप्ताको बाइबल पढाइबाट तपाईँले यहोवा परमेश्‍वरबारे, साक्षीकार्यबारे वा अरू कुनै विषयबारे कस्ता बहुमूल्य रत्न भेट्टाउनुभयो?

  • बाइबल पढाइ: (४ मि.) गन २५:१-१८ (th बुँदा १०)

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

ख्रिष्टियन जीवन