सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

 ख्रिष्टियन जीवन

यहोवाले विरोधलाई साक्षी दिने मौकामा बदल्नुहुन्छ

यहोवाले विरोधलाई साक्षी दिने मौकामा बदल्नुहुन्छ

अक्सर विरोधीहरूको उद्देश्‍य भनेको हाम्रो प्रचारकार्यलाई रोक्नु हुन्छ। तर कठिन परिस्थितिमा समेत हामीले आफ्नो सत्यनिष्ठा कायम राख्दा मानिसहरूले राम्रो साक्षी पाउँछन्‌।

भाइ डिमित्री मिखालोभसितको अन्तरवार्ता भिडियो हेर्नुहोस्‌ अनि निम्न प्रश्‍नहरूको जवाफ दिनुहोस्‌:

  • भाइ मिखालोभले कस्तो विरोध सहनुपऱ्‍यो?

  • भाइ मिखालोभलाई विरोधको सामना गर्न यहोवाले कसरी मदत गर्नुभयो?

  • भाइ मिखालोभमाथि आइपरेको विरोधलाई यहोवाले कसरी अरू कैदीहरूलाई साक्षी दिने मौकाको रूपमा बदल्नुभयो?