जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका मार्च–अप्रिल २०२१

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

प्रश्‍नहरू सोध्नुहोस्‌

बाइबलमा पाइने अनमोल धन

‘तिमीहरूको अंश म नै हुँ’

कुराकानी गर्ने सीप तिखारौँ

नमुना कुराकानी