जनावरहरूको बलिदानले येसुको त्रुटिरहित बलिदानलाई पूर्वचित्रण गर्थ्यो

जीवन र सेवा अभ्यास पुस्तिका नोभेम्बर २०२०