सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

हराएको एउटा बाइबल अनुवाद फेरि भेटियो

हराएको एउटा बाइबल अनुवाद फेरि भेटियो

वर्षौंअघि नष्ट भयो भनी अनुमान लगाइएको एउटा बाइबल अनुवाद अनुसन्धानकर्ताहरूले भेट्टाए।