सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

शोकमा परेकाहरूका लागि सान्त्वना

शोकमा परेकाहरूका लागि सान्त्वना

प्रियजन गुमाउनुपर्दाको पीडा परमेश्‍वर बुझ्नुहुन्छ भनेर किन विश्‍वस्त हुन सक्छौँ?