सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

AspctStyle/stock.adobe.com

स्मरणार्थ अभियान

येसुले युद्ध नामेट पार्नुहुनेछ

येसुले युद्ध नामेट पार्नुहुनेछ

 पृथ्वीमा हुनुहुँदा येसुले मानिसहरूलाई अपार प्रेम देखाउनुभयो। यहाँसम्म कि उहाँले हाम्रो लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नुभयो। (मत्ति २०:२८; युहन्‍ना १५:१३) चाँडै उहाँले परमेश्‍वरको राज्यको राजाको रूपमा आफ्नो अख्तियार प्रयोग गर्दै “पृथ्वीबाट . . . युद्ध नामेट पार्नुहुन्छ।” (भजन ४६:९) यसरी उहाँले मानिसहरूप्रति फेरि प्रेम प्रकट गर्नुहुनेछ।

 बाइबलमा येसुले भविष्यमा गर्नुहुने कुराबारे बताइएको छ:

  •   “मदतको लागि पुकार्ने गरिबहरूको तिनले उद्धार गर्नेछन्‌, दीनदुःखी र असहायहरूको पनि तिनले उद्धार गर्नेछन्‌। तिनी दीनदुःखी र गरिबहरूमाथि टिठाउनेछन्‌ अनि तिनले गरिबहरूको ज्यान जोगाउनेछन्‌। तिनले अत्याचार र हिंसाबाट तिनीहरूलाई बचाउनेछन्‌।”—भजन ७२:१२-१४.

 येसुले हाम्रो लागि गर्नुभएको त्याग र चाँडै भविष्यमा गर्नुहुने कामको लागि हामी कसरी कृतज्ञता देखाउन सक्छौँ? लुका २२:१९ मा येसुले आफ्ना अनुयायीहरूलाई उहाँको मृत्युको सम्झना गर्न भन्‍नुभयो। त्यसैले हरेक वर्ष येसुको मृत्युको सम्झना गर्न यहोवाका साक्षीहरू एकसाथ भेला हुन्छन्‌। हामी तपाईँलाई आइतबार, मार्च २४, २०२४ को दिन यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा उपस्थित हुन निम्तो दिन्छौँ।

स्मरणार्थ उत्सव हुने ठाउँ खोज्ने