सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

प्रियजनको मृत्यु हुँदा

प्रियजनको मृत्यु हुँदा

आफूले माया गर्ने व्यक्‍ति गुमाउँदाको पीडा कम गर्न मदत दिने केही व्यावहारिक सुझावबारे थाह पाउनुहोस्‌।