सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

के प्राकृतिक प्रकोप हुनुमा ईश्‍वरको हात छ?

के प्राकृतिक प्रकोप हुनुमा ईश्‍वरको हात छ?

धेरैलाई प्राकृतिक प्रकोप हुनुमा ईश्‍वरको हात छ जस्तो लाग्छ। यसबारे बाइबल के सिकाउँछ?