दोस्रो थिस्सलोनिकी २:१-१७

 तथापि हे भाइ हो, हाम्रा प्रभु येसु ख्रिष्टको उपस्थितिको विषयमा+ र उहाँसित हुन हामीलाई जम्मा गरिने सन्दर्भमा+ हामी तिमीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने २  यहोवा* परमेश्‍वरको दिन+ आइपुग्यो भनी कसैले दाबी गर्दैमा झट्टै आफ्नो सुद्धीबुद्धि नगुमाइहाल र नघबराओ, चाहे कसैले त्यो प्रेरित सन्देश+ हो भनोस्‌ वा तिमीहरूले कसैबाट मौखिक रूपमा सुनेको सन्देश होस्‌ वा हामीले पठाएको जस्तो देखिने पत्र नै किन नहोस्‌। ३  यस विषयमा कसैले तिमीहरूलाई कुनै तरिकामा बहकाउन नपाओस्‌ किनभने त्यो दिन तबसम्म आउनेछैन, जबसम्म पहिला धर्मत्याग+ सुरु हुँदैन अनि कुकर्मी पुरुष+ अर्थात्‌ विनाशको छोरा प्रकट हुँदैन।+ ४  त्यो विरोधी हो र त्यसले आफूलाई ईश्‍वर कहलिएकाहरूमध्ये सबैभन्दा माथि वा उपासना गरिने हरेक थोकभन्दा माथि उचाल्नेछ। यहाँसम्म कि त्यो परमेश्‍वरको मन्दिरमा बस्नेछ र जनसमक्ष आफूलाई ईश्‍वरको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। ५  तिमीहरूसित छँदा म यी कुरा भन्‍ने गर्थेँ भनेर के तिमीहरूलाई सम्झना छैन? ६  तर त्यो आफ्नो समयमा मात्र प्रकट होस्‌ भनेर त्यसलाई कुन कुराले रोकिराखेको छ, त्यो अब तिमीहरूलाई थाह छ। ७  हो, त्यसको कुकर्म एउटा रहस्य हो र त्यसले आफ्नो काम थालिसकेको छ।+ तर जसले अहिले त्यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ, ऊ नहटेसम्म मात्र त्यो रहस्यको रूपमा रहनेछ। ८  त्यसपछि त्यो कुकर्मी पुरुष पक्कै प्रकट हुनेछ, जसलाई प्रभु येसुले आफ्नो उपस्थिति जाहेर गर्ने बेला+ आफ्नो मुखबाट निस्कने शक्‍तिद्वारा नाश गर्नुहुनेछ+ र नामेट पार्नुहुनेछ। ९  तर त्यस कुकर्मी पुरुषको उपस्थिति सैतानको कामको उपज हो+ र त्यो कुकर्मी पुरुषले हरकिसिमका शक्‍तिशाली काम, झूटा चमत्कार र आश्‍चर्यजनक कार्यहरू,+ १०  हरकिसिमका खराब अनि छली कामहरू गर्नेछ। विनाशको सजाय पाउने मानिसहरू त्यसका यी सबै कामले गर्दा बहकिनेछन्‌।+ तिनीहरू विनाश हुनेछन्‌ किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गरेनन्‌, जसद्वारा तिनीहरूको उद्धार हुन सक्थ्यो। ११  यसकारण परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई झूटा शिक्षाहरूद्वारा बहकिन दिनुहुन्छ ताकि तिनीहरूले झूटमै विश्‍वास गरून्‌+ १२  र तिनीहरू सबैलाई न्यायदण्ड दिन सकियोस्‌ किनभने तिनीहरूले सत्यमा विश्‍वास गरेनन्‌ बरु कुकर्मलाई मन पराए। १३  यहोवा* परमेश्‍वरले प्रिय ठान्‍नुभएका हे मेरा भाइहरू हो, तिमीहरूको निम्ति परमेश्‍वरलाई सधैँ धन्यवाद चढाउन हामीलाई करै लागेको छ किनभने परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई उद्धारको निम्ति सुरुदेखि नै चुन्‍नुभएको हो।+ तिमीहरूले सत्यमा विश्‍वास गरेको हुनाले उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र शक्‍तिद्वारा पवित्र पारेर चुन्‍नुभएको हो।+ १४  यही उद्धारको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई सुसमाचारद्वारा बोलाउनुभएको हो; तिमीहरूले हाम्रा प्रभु येसु ख्रिष्टको महिमा प्राप्त गर्न सक भनी हामी त्यो सुसमाचार घोषणा गर्छौँ।+ १५  त्यसैले हे भाइ हो, स्थिर होओ+ अनि चाहे मौखिक तवरमा होस्‌ वा हाम्रो पत्रद्वारा, हामीबाट सिकेका कुराहरू पक्रिराख।+ १६  यसबाहेक हाम्रा प्रभु येसु ख्रिष्ट स्वयम्‌ले र हामीलाई प्रेम गर्नुहुने अनि आफ्नो असीम अनुग्रहद्वारा चिरस्थायी सान्त्वना र उज्ज्वल आशा दिनुहुने+ परमेश्‍वर, हाम्रा बुबाले+ १७  तिमीहरूको हृदयलाई सान्त्वना देऊन्‌ र तिमीहरूलाई हरेक असल काम अनि वचनका लागि स्थिर बनाऊन्‌।*

फुटनोटहरू

अतिरिक्‍त लेख क५ हेर्नुहोस्‌।
अतिरिक्‍त लेख क५ हेर्नुहोस्‌।
वा “बलियो पारून्‌।”