सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

तिमोथिलाई दोस्रो पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन (१, २)

  • तिमोथिको विश्‍वासको निम्ति पावल परमेश्‍वरलाई धन्यवाद दिन्छन्‌ (३-५)

  • परमेश्‍वरबाट पाएको वरदानलाई दन्काइरह (६-११)

  • साँचो शिक्षालाई पक्रिराख (१२-१४)

  • पावलका शत्रुहरू र मित्रहरू (१५-१८)

  • योग्य पुरुषहरूलाई सन्देश सुम्पिदेऊ (१-७)

  • सुसमाचारको खातिर कष्ट सहने (८-१३)

  • परमेश्‍वरको वचन ठीकसित प्रयोग गर (१४-१९)

  • युवावस्थामा उत्पन्‍न हुने इच्छाहरूदेखि भाग (२०-२२)

  • विरोधीहरूसित कस्तो व्यवहार गर्ने (२३-२६)

  • अन्तको दिनमा कठिन समय (१-७)

  • पावलको उदाहरण राम्ररी पछ्याउने (८-१३)

  • ‘आफूले सिकेका कुराहरूमा लागिरह’ (१४-१७)

   • धर्मशास्त्रमा भएका सबै कुरा परमेश्‍वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको (१६)

  • “आफूलाई सुम्पिइएको सेवाको काम राम्ररी पूरा गर” (१-५)

   • जोडतोडले वचन प्रचार गर ()

  • “मैले उत्तम लडन्त लडेको छु” (६-८)

  • पावलका केही कुराहरू (९-१८)

  • समापनका शब्दहरू (१९-२२)