सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

कोरिन्थीहरूलाई दोस्रो पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन (१, २)

  • सबै सङ्‌कष्टमा परमेश्‍वरबाट सान्त्वना (३-११)

  • पावलको यात्राको योजनामा परिवर्तन (१२-२४)

  • खुसी बनाउने पावलको चाहना (१-४)

  • पापीलाई क्षमा दिइयो र पुनर्बहाली गरियो (५-११)

  • पावल त्रोआस र म्यासिडोनियामा (१२, १३)

  • हाम्रो सेवा—एक विजययात्रा (१४-१७)

   • परमेश्‍वरको वचनका व्यापारी होइनौँ (१७)

  • सिफारिसपत्र (१-३)

  • नयाँ करारका सेवक (४-६)

  • नयाँ करार अझ गौरवशाली छ (७-१८)

  • सुसमाचारको ज्योति (१-६)

   • विश्‍वास नगर्नेहरूको दिमागलाई अन्धो तुल्याइएको छ ()

  • माटाका भाँडाहरूमा धन (७-१८)

  • स्वर्गको निवासस्थान धारण गर्नु (१-१०)

  • मिलापको सेवा (११-२१)

   • नयाँ सृष्टि (१७)

   • ख्रिष्टको निम्ति राजदूतहरू (२०)

  • परमेश्‍वरको दयाको दुरुपयोग नगर्नू (१, २)

  • पावलको सेवाको विवरण (३-१३)

  • जोडा नमिल्ने जुवामा ननारिओ (१४-१८)

  • अशुद्ध पार्ने कुराबाट आफूलाई शुद्ध पारौँ ()

  • कोरिन्थीहरूले गर्दा पावल आनन्दित (२-४)

  • तितस राम्रो खबर ल्याउँछन्‌ (५-७)

  • परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार दुःखी हुनु र पश्‍चात्ताप गर्नु (८-१६)

  • यहुदियाका ख्रिष्टियनहरूको निम्ति चन्दा सङ्‌कलन (१-१५)

  • तितसलाई कोरिन्थमा पठाइने (१६-२४)

  • दिनलाई प्रोत्साहन (१-१५)

   • खुसीसाथ दिनेलाई परमेश्‍वर प्रेम गर्नुहुन्छ ()

 • १०

  • पावल आफ्नो सेवाको कामको पक्षमा बोल्छन्‌ (१-१८)

   • हाम्रा हतियार शारीरिक होइनन्‌ (४, ५)

 • ११

  • पावल र महाप्रेषितहरू (१-१५)

  • प्रेषितको रूपमा पावलले भोगेका कठिनाइ (१६-३३)

 • १२

  • पावलले देखेका दर्शनहरू (१-७क)

  • पावलको “शरीरमा एउटा छेस्को” (७ख-१०)

  • महाप्रेषितहरूभन्दा एउटै कुरामा पनि कम छैनँ (११-१३)

  • कोरिन्थीहरूप्रति पावलको चासो (१४-२१)

 • १३

  • अन्तिम चेतावनी र सल्लाहहरू (१-१४)

   • “तिमीहरू विश्‍वासमा छौ कि छैनौ भनी जाँचिरहो” ()

   • छाँटकाँट गर; समान विचार राख (११)