पहिलो युहन्‍ना ३:१-२४

  • हामी परमेश्‍वरका सन्तान हौँ (१-३)

  • परमेश्‍वरका सन्तान र दियाबलका सन्तानबीचको भिन्‍नता (४-१२)

    • येसुले दियाबलका कामहरू नष्ट गर्नुहुनेछ ()

  • एकअर्कालाई प्रेम गर (१३-१८)

  • परमेश्‍वर हाम्रो मनभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ (१९-२४)

 हेर, परमेश्‍वरका सन्तान कहलाइने सुअवसर दिएर+ बुबाले हामीलाई कत्ति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ!+ हुन पनि हामी उहाँका सन्तान नै हौँ। त्यसैले त संसारले हामीलाई चिन्दैन+ किनकि त्यसले उहाँलाई चिनेको छैन।+ २  हे प्रियहरू हो, अहिले हामी परमेश्‍वरका सन्तान हौँ + तर पछि हामी के हुने हौँ, त्यो अहिलेसम्म प्रकट गरिएको छैन।+ हामीलाई थाह छ, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ, तब हामी उहाँजस्तै हुनेछौँ किनकि हामीले उहाँलाई साँच्चै देख्नेछौँ। ३  जसले उहाँमाथि यो आशा राख्छ, उसले आफूलाई पनि त्यस्तै शुद्ध बनाउँछ,+ जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ। ४  जसले पाप गरिरहन्छ, उसले नियम तोडिरहेको हुन्छ। पाप भनेको नियम तोड्‌नु हो। ५  तिमीहरूलाई यो पनि थाह छ, हाम्रा पापहरू मेटाउन येसु ख्रिष्ट प्रकट हुनुभएको थियो+ र उहाँमा कुनै पाप छैन। ६  उहाँसित एकतामा रहिरहनेले पाप गरिरहँदैन;+ जसले पाप गरिरहन्छ, उसले न उहाँलाई देखेको छ न त उहाँलाई चिनेको नै छ। ७  हे साना केटाकेटी हो, कसैले तिमीहरूलाई बहकाउन नपाओस्‌; जसले असल काम* गरिरहन्छ, येसु ख्रिष्टजस्तै ऊ पनि धर्मी हुन्छ। ८  जसले पाप गरिरहन्छ, ऊ दियाबलबाट आएको हो किनकि दियाबलले सुरुदेखि नै* पाप गर्दै आएको छ।+ दियाबलका कामहरू नष्ट गर्ने उद्देश्‍यले नै परमेश्‍वरको छोरा प्रकट हुनुभएको थियो।+ ९  हरेक मानिस जो परमेश्‍वरबाट जन्मेको हुन्छ, उसले पाप गरिरहँदैन+ किनकि यस्तो मानिसमा उहाँको शक्‍ति* रहन्छ र ऊ परमेश्‍वरबाट जन्मेको हुनाले+ उसले पाप गरिरहन सक्दैन। १०  परमेश्‍वरका सन्तान र दियाबलका सन्तान यसैबाट प्रस्ट हुन्छ: जसले असल काम* गरिरहँदैन, ऊ परमेश्‍वरबाट आएको होइन अनि जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन, ऊ पनि परमेश्‍वरबाट आएको होइन।+ ११  किनकि तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेको सन्देश यही हो कि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ।+ १२  हामी कयिनजस्तो हुनु हुँदैन, जो त्यस दुष्टबाट* आएको थियो र आफ्नो भाइको हत्या गऱ्‍यो।+ कयिनले किन तिनको हत्या गऱ्‍यो? किनकि कयिनका कामहरू दुष्ट थिए+ तर उसको भाइका कामहरू भने असल थिए।+ १३  हे भाइहरू हो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गरेको देखेर चकित नहोओ।+ १४  हामीलाई थाह छ, हामीले मृत्युलाई पार गरेर जीवन पाएका छौँ+ किनकि हामी भाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ।+ जसले प्रेम गर्दैन, ऊ मृत्युमै रहिरहन्छ।+ १५  हरेक जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, ऊ हत्यारा हो+ अनि कोही पनि हत्याराले अनन्त जीवन पाउँदैन भनेर तिमीहरूलाई थाहै छ।+ १६  प्रेम के हो भनेर हामीले यसैबाट जानेका छौँ कि येसु ख्रिष्टले हाम्रो निम्ति आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नुभयो।+ त्यसैले हाम्रा भाइहरूका निम्ति आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हो।+ १७  कसैसित यस संसारको भौतिक धनसम्पत्ति छ तर आफ्नो भाइलाई खाँचो परेको देखेर पनि करुणा देखाउन इन्कार गर्छ भने परमेश्‍वरको प्रेम उसमा कसरी रहन्छ र?+ १८  हे साना केटाकेटी हो, हामीले वचन र मुखले होइन तर कामद्वारा+ साँचो प्रेम गर्नुपर्छ।+ १९  हामी सत्यका हौँ भनेर यसैबाट हामीले थाह पाउनेछौँ अनि परमेश्‍वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नो हृदयलाई ढुक्क बनाउनेछौँ।* २०  हाम्रो हृदयले हामीलाई कुनै कुरामा दोषी ठहरायो भने पनि हामी यो कुरा नबिर्सौँ कि परमेश्‍वर हाम्रो हृदयभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ र उहाँलाई सबै कुरा थाह छ।+ २१  हे प्रियहरू हो, यदि हाम्रो हृदयले हामीलाई दोषी ठहराउँदैन भने हामी निर्धक्क भई साहसका साथ परमेश्‍वरसित बोल्न सक्छौँ।+ २२  अनि हामीले जेसुकै मागे तापनि उहाँबाट पाउनेछौँ + किनकि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गरिरहेका छौँ र उहाँलाई मन पर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। २३  वास्तवमा उहाँको आज्ञा यही हो: हामीले उहाँको छोरा येसु ख्रिष्टको नाममा विश्‍वास गर्नुपर्छ+ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएबमोजिम आपसमा प्रेम गर्नुपर्छ।+ २४  साथै जसले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छ, ऊ उहाँसित एकतामा रहन्छ र उहाँ ऊसित एकतामा रहनुहुन्छ।+ अनि उहाँ हामीसित एकतामा रहनुहुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र शक्‍तिद्वारा थाह पाउँछौँ।+

फुटनोटहरू

वा “धार्मिकता।” शब्दावलीमा “धार्मिकता” हेर्नुहोस्‌।
वा “जबदेखि त्यसको सुरुवात भयो, तबदेखि नै।”
शा., “बिउ।” अर्थात्‌, फल फलाउन सक्ने बिउ।
वा “धार्मिकता।” शब्दावलीमा “धार्मिकता” हेर्नुहोस्‌।
अर्थात्‌, सैतानबाट।
वा “विश्‍वस्त पार्नेछौँ।”