पहिलो युहन्‍ना १:१-१०

  • जीवनको वचन (१-४)

  • ज्योतिमा हिँड्‌ने (५-७)

  • पाप स्विकार्नुपर्छ (८-१०)

 हामी तिमीहरूलाई जीवनको वचनबारे लेख्दै छौँ,+ जो सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई हामीले सुनेका छौँ, आफ्नै आँखाले देखेका छौँ, ध्यान दिएर हेरेका छौँ अनि आफ्नै हातले छोएका पनि छौँ। २  (हो, हामीलाई अनन्त जीवन प्रकट गरियो अनि हामीले यो देखेका छौँ र यसबारे साक्षी दिँदै छौँ + अनि तिमीहरूलाई बताउँदै छौँ। यो अनन्त जीवन+ बुबाबाट आएको हो र यो हामीलाई प्रकट गरियो।) ३  हामीले जसलाई देखेका र सुनेका छौँ, उहाँबारे तिमीहरूलाई पनि बताउँदै छौँ + ताकि तिमीहरूको पनि हामीसित साझेदारी होस्‌। अनि हाम्रो यो साझेदारी बुबा र उहाँको छोरा येसु ख्रिष्टसित छ।+ ४  हाम्रो खुसी भरपुर होस्‌ भनेर हामी यी कुराहरू लेख्दै छौँ। ५  हामीले उहाँबाट सुनेको र तिमीहरूलाई सुनाइरहेको सन्देश यही हो: परमेश्‍वर ज्योति हुनुहुन्छ+ र उहाँमा रत्तीभर अन्धकार छैन। ६  यदि हामी “उहाँसित हाम्रो साझेदारी छ” भन्छौँ तर अन्धकारमा हिँडिरहन्छौँ भने हामीले झूट बोलिरहेका हुन्छौँ र सत्यमा चलिरहेका हुँदैनौँ।+ ७  तर उहाँ आफै ज्योतिमा हुनुभएझैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँडिरहेका छौँ भने एकअर्कासित हाम्रो साझेदारी पक्कै छ र उहाँको छोरा येसुको रगतले हाम्रा सबै पाप पखालेर हामीलाई शुद्ध पार्छ।+ ८  यदि हामी “हामीमा पाप छैन” भन्छौँ भने आफैलाई झुक्क्याइरहेका हुन्छौँ + र हामीमा सत्य हुँदैन। ९  परमेश्‍वर विश्‍वासयोग्य र न्यायी हुनुहुन्छ। त्यसैले यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्विकाऱ्‍यौँ भने उहाँले हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै दुष्ट कामबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ।+ १०  यदि हामी “हामीले पाप गरेका छैनौँ” भन्छौँ भने हामीले उहाँलाई झूटा ठहराइरहेका हुन्छौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन।

फुटनोटहरू