सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

युहन्‍नाको पहिलो पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • जीवनको वचन (१-४)

  • ज्योतिमा हिँड्‌ने (५-७)

  • पाप स्विकार्नुपर्छ (८-१०)

  • येसु—प्रायश्‍चितको बलिदान (१, २)

  • परमेश्‍वरको आज्ञा पालन गर्ने (३-११)

   • पुरानो र नयाँ आज्ञा (७, ८)

  • पत्र लेख्नुका कारणहरू (१२-१४)

  • संसारलाई प्रेम नगर (१५-१७)

  • ख्रिष्ट-विरोधीबारे चेतावनी (१८-२९)

  • हामी परमेश्‍वरका सन्तान हौँ (१-३)

  • परमेश्‍वरका सन्तान र दियाबलका सन्तानबीचको भिन्‍नता (४-१२)

   • येसुले दियाबलका कामहरू नष्ट गर्नुहुनेछ ()

  • एकअर्कालाई प्रेम गर (१३-१८)

  • परमेश्‍वर हाम्रो मनभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ (१९-२४)

  • प्रेरित सन्देशहरूलाई जाँच्ने (१-६)

  • परमेश्‍वरलाई चिन्‍ने र प्रेम गर्ने (७-२१)

   • “परमेश्‍वर प्रेम हुनुहुन्छ” (, १६)

   • प्रेममा डर हुँदैन (१८)

  • येसुमाथिको विश्‍वास संसारमाथि विजयी हुन्छ (१-१२)

   • परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नुको अर्थ ()

  • प्रार्थनाको शक्‍तिमा भरोसा (१३-१७)

  • दुष्ट संसारमा होसियार रहो (१८-२१)

   • सारा संसार त्यस दुष्टको हातमा छ (१९)