सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

पत्रुसको पहिलो पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन (१, २)

  • नयाँ जन्म दिएर जीवित आशा (३-१२)

  • आज्ञाकारी बालकहरू भएर पवित्र होओ (१३-२५)

  • परमेश्‍वरको वचनको तिर्सना गर (१-३)

  • जीवित ढुङ्‌गाहरूबाट घर निर्माण गर्ने (४-१०)

  • संसारमा परदेशीहरूको रूपमा जीवन बिताउने (११, १२)

  • उचित किसिमको अधीनता (१३-२५)

   • ख्रिष्ट—हाम्रो निम्ति उदाहरण (२१)

  • पत्नी र पति (१-७)

  • एकअर्काको पीडा महसुस गर; शान्ति खोज (८-१२)

  • असल काम गरेकोले दुःख भोग्ने (१३-२२)

   • आफ्नो आशाबारे जवाफ दिन सधैँ तयार भइरहो (१५)

   • बप्तिस्मा र सफा अन्तस्करण (२१)

  • ख्रिष्टजस्तै परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न जीवन बिताओ (१-६)

  • सबै कुराको अन्त नजिक आइपुगेको छ (७-११)

  • ख्रिष्टियनको रूपमा दुःख भोग्ने (१२-१९)

  • परमेश्‍वरको बगाललाई गोठालोले झैँ हेरविचार गर (१-४)

  • नम्र होओ र जागा बस (५-११)

   • आफ्नो सारा फिक्री परमेश्‍वरमाथि बिसाओ ()

   • दियाबल गर्जने सिंहजस्तै छ ()

  • समापनका शब्दहरू (१२-१४)