सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

थिस्सलोनिकीहरूलाई पहिलो पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन ()

  • थिस्सलोनिकीहरूको विश्‍वासको लागि धन्यवाद ज्ञापन (२-१०)

  • पावलले थिस्सलोनिकामा गरेको सेवा (१-१२)

  • थिस्सलोनिकीहरूले परमेश्‍वरको वचन स्विकारे (१३-१६)

  • पावल थिस्सलोनिकीहरूलाई भेट्‌ने तीव्र इच्छा गर्छन्‌ (१७-२०)

  • पावल निकै चिन्ता गर्दै एथेन्समा पर्खन्छन्‌ (१-५)

  • तिमोथि सान्त्वनादायी खबर ल्याउँछन्‌ (६-१०)

  • थिस्सलोनिकीहरूको निम्ति प्रार्थना (११-१३)

  • अवैध यौनसम्बन्धबाट अलग रहन चेतावनी (१-८)

  • एकअर्कालाई झन्‌ धेरै प्रेम गर (९-१२)

   • ‘अरूको कुरामा हात नहाल’ (११)

  • येसुको चेलाको रूपमा मरेकाहरू पहिला ब्युँतनेछन्‌ (१३-१८)

  • यहोवा परमेश्‍वरको दिन आउँदै छ (१-५)

   • “शान्ति र सुरक्षा!” ()

  • जागा बस, सचेत रहो (६-११)

  • सल्लाह (१२-२४)

  • समापनका शब्दहरू (२५-२८)