व्यवस्था ३०:१-२०

  • यहोवाकहाँ फर्कने (१-१०)

  • यहोवाको आज्ञा पालन गर्न धेरै गाह्रो छैन (११-१४)

  • जीवन कि मृत्यु रोज्ने (१५-२०)

३०  “मैले तिमीहरूको अगाडि राखिदिएको आशिष्‌ र सरापबारे जे-जे भनेँ, ती सबै तिमीहरूमाथि पूरा हुनेछन्‌।+ अनि यहोवा परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई जातिजातिमाझ तितरबितर पार्नुभएपछि+ तिमीहरूले ती सबै कुरा सम्झनेछौ।+ २  अनि तिमीहरू यहोवा आफ्ना परमेश्‍वरकहाँ फर्कनेछौ+ र मैले आज बताएका उहाँका सबै आज्ञा तिमीहरू र तिमीहरूका छोराहरूले आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा ज्यानले पालन गर्नेछौ।+ ३  तब यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई कैदबाट छुटाएर ल्याउनुहुनेछ,+ तिमीहरूलाई कृपा देखाउनुहुनेछ+ अनि यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई जहाँ-जहाँ तितरबितर पार्नुभएको थियो, त्यहाँबाट फेरि जम्मा गरेर ल्याउनुहुनेछ।+ ४  तिमीहरू पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तितरबितर भए पनि यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई जम्मा गर्नुहुनेछ र फर्काएर ल्याउनुहुनेछ।+ ५  तिमीहरूका पुर्खाले अधिकार गरेको देशमा यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई ल्याउनुहुनेछ र तिमीहरूले त्यसलाई आफ्नो बनाउनेछौ। उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूको भन्दा तिमीहरूको फलिफाप गराउनुहुनेछ र तिमीहरूको सङ्‌ख्या धेरै गुणा बढाउनुहुनेछ।+ ६  यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूको र तिमीहरूका सन्तानको हृदय शुद्ध पार्नुहुनेछ,*+ जसले गर्दा तिमीहरूले यहोवा परमेश्‍वरलाई आफ्नो सारा हृदयले अनि आफ्नो सारा ज्यानले प्रेम गर्न सक्नेछौ र तिमीहरू जीवित रहनेछौ।+ ७  तब यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले यी सबै सराप तिमीहरूका शत्रुहरूमाथि खन्याउनुहुनेछ, जसले तिमीहरूलाई घृणा गरे र तिमीहरूको खेदो गरे।+ ८  “तिमीहरू यहोवा परमेश्‍वरकहाँ फर्कनेछौ, उहाँको कुरा सुन्‍नेछौ र उहाँका सबै आज्ञा पालन गर्नेछौ, जुन आज म तिमीहरूलाई बताउँदै छु। ९  यहोवा तिमीहरूका परमेश्‍वरले तिमीहरूका सबै काममा प्रचुर मात्रामा आशिष्‌ बर्साउनुहुनेछ।+ उहाँले तिमीहरूका छोराछोरी, गाईवस्तु र भूमिको उब्जनी बढाउनुहुनेछ। जसरी यहोवा परमेश्‍वरले खुसीसाथ तिमीहरूका पितापुर्खाको फलिफाप गराउनुभएको थियो, त्यसरी नै तिमीहरूको पनि खुसीसाथ फलिफाप गराउनुहुनेछ।+ १०  किनकि तिमीहरूले यहोवा आफ्ना परमेश्‍वरको कुरा सुन्‍नेछौ र व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखिएका उहाँका आज्ञाहरू र नियमहरू पालन गर्नेछौ अनि तिमीहरू आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा ज्यानले यहोवा आफ्ना परमेश्‍वरकहाँ फर्कनेछौ।+ ११  “मैले आज तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा बुझ्न वा पालन गर्न धेरै गाह्रो छैन।*+ १२  के यो आज्ञा स्वर्गमा छ र, ताकि तिमीहरूले यसो भन्‍नुपरोस्‌, ‘यो आज्ञा सुन्‍न र त्यसअनुसार चल्न स्वर्गमा उक्लेर कसले त्यो ल्याइदेला?’+ १३  अथवा के यो आज्ञा समुद्रपारि छ र, ताकि तिमीहरूले यसो भन्‍नुपरोस्‌, ‘यो आज्ञा सुन्‍न र त्यसअनुसार चल्न समुद्रपारि गएर कसले त्यो ल्याइदेला?’ १४  तिमीहरूले पालन गर्न सक भनेर+ व्यवस्थाको यो सन्देश तिमीहरूकै नजिक, तिमीहरूकै मुखमा र तिमीहरूकै हृदयमा छ।+ १५  “हेर! आज म तिमीहरूसामु एउटा छनौट राख्दै छु: तिमीहरू कि त जीवन र आशिष्‌ रोज कि मृत्यु र सराप।+ १६  यहोवा परमेश्‍वरलाई प्रेम गरेर,+ उहाँको मार्गमा हिँडेर अनि उहाँका आज्ञा, नीतिनियम र फैसला पालन गरेर आज मैले तिमीहरूलाई दिने यहोवा परमेश्‍वरका आज्ञाहरू सुन्यौ भने तिमीहरू जीवित रहनेछौ+ र तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ। अनि तिमीहरू जुन देश अधिकार गर्न जाँदै छौ, त्यहाँ यहोवा परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछ।+ १७  “तर तिमीहरूको मन बहकियो+ र तिमीहरूले परमेश्‍वरको कुरा सुनेनौ अनि अरू देवीदेवतातर्फ आकर्षित भएर उनीहरूलाई ढोग्न थाल्यौ र उनीहरूकै सेवा गर्न थाल्यौ भने+ १८  आज म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरू पक्कै नाश हुनेछौ।+ तिमीहरूले यर्दनपारि जुन देश अधिकार गर्नेछौ, त्यहाँ तिमीहरू लामो समयसम्म बस्न पाउनेछैनौ। १९  आज म तिमीहरूसामु एउटा छनौट राख्दै छु: तिमीहरू कि त जीवन र आशिष्‌ रोज कि मृत्यु र सराप।+ तिमीहरू जे रोज्छौ, त्यसको साक्षी आकाश र पृथ्वी छन्‌। तिमीहरूले जीवनै रोज, तब तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तान जीवित रहनेछौ।+ २०  त्यसको लागि तिमीहरूले यहोवा आफ्ना परमेश्‍वरको कुरा सुन्‍नू, उहाँप्रति वफादार रहनू+ र उहाँलाई प्रेम गरिरहनू+ किनकि तिमीहरूलाई जीवन दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि यहोवा परमेश्‍वरले तिमीहरूका पुर्खा अब्राहाम, इसहाक र याकुबलाई जुन देश दिन्छु भनेर कसम खानुभएको थियो, त्यस देशमा उहाँले नै तिमीहरूलाई लामो समयसम्म रहिरहन दिनुहुनेछ।”+

फुटनोटहरू

शा., “हृदयको खतना गर्नुहुनेछ।”
शा., “तिमीहरूबाट धेरै टाढा छैन।”