युहन्‍नाका अनुसार १५:१-२७

  • साँचो अङ्‌गुरको बोटको उदाहरण (१-१०)

  • ख्रिष्टको जस्तो प्रेम देखाउनुपर्छ भन्‍ने आज्ञा (११-१७)

१५  “म साँचो अङ्‌गुरको बोट हुँ र मेरो बुबा किसान हुनुहुन्छ। २  मेरो हरेक हाँगा जसले फल फलाउँदैन, त्यसलाई उहाँ काट्‌नुहुन्छ अनि हरेक जसले फल फलाउँछ, त्यसले अझ धेरै फल फलाओस्‌ भनेर+ त्यसलाई उहाँ छाँट्‌नुहुन्छ। ३  मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले गर्दा तिमीहरू सफा भइसकेका छौ।+ ४  मसित एकतामा रहो अनि म तिमीहरूसित एकतामा रहनेछु। जसरी अङ्‌गुरको बोटबाट अलग भएर हाँगा आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै मसित एकतामा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि फल फलाउन सक्दैनौ।+ ५  म अङ्‌गुरको बोट हुँ अनि तिमीहरू हाँगाहरू हौ। जो मसित एकतामा रहन्छ अनि म जोसित एकतामा रहन्छु, उसले धेरै फल फलाउँछ+ किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। ६  यदि कोही मसित एकतामा रहँदैन भने त्यसलाई एउटा हाँगालाई जस्तै फ्याँकिनेछ र त्यो सुक्नेछ। मानिसहरूले ती हाँगाहरू बटुलेर आगोमा फ्याँक्नेछन्‌ र जलाउनेछन्‌। ७  तिमीहरू मसित एकतामा छौ र मेरा वचनहरू तिमीहरूको मनमा छ भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ, माग अनि त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ।+ ८  तिमीहरूले धेरै फल फलाइरह्‍यौ अनि मेरा चेलाहरू हौ भनी प्रमाणित गऱ्‍यौ भने मेरो बुबाको महिमा हुन्छ।+ ९  जसरी बुबाले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ,+ त्यसरी नै मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु; तिमीहरू सधैँ मेरो प्रेम पाउन लायकको भइरहो। १०  यदि तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू पालन गऱ्‍यौ भने तिमीहरू सधैँ मेरो प्रेम पाउन लायकका भइरहनेछौ, जसरी मैले पनि बुबाका आज्ञाहरू पालन गरेर सधैँ उहाँको प्रेम पाउन लायकको भइरहेको छु। ११  “मैले तिमीहरूलाई यी कुराहरू भनेको छु ताकि मेरो आनन्द तिमीहरूले पनि पाउन सक र तिमीहरूको आनन्द झन्‌ बढ्‌दै जाओस्‌।+ १२  म तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिन्छु, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरू पनि आपसमा प्रेम गर।+ १३  आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्नुभन्दा ठूलो प्रेम अरू हुँदैन।+ १४  मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञा पालन गर्छौ भने तिमीहरू मेरा मित्रहरू हौ।+ १५  अबदेखि म तिमीहरूलाई दास भन्दिनँ किनभने मालिकले के गर्छ, दासलाई थाह हुँदैन। तर मैले तिमीहरूलाई मित्र भनेको छु किनभने आफ्नो बुबाबाट मैले जे-जे सुनेको छु, ती सबै तिमीहरूलाई प्रकट गरेको छु। १६  तिमीहरूले मलाई रोजेका होइनौ तर मैले तिमीहरूलाई रोजेको हुँ। तिमीहरूले फल फलाइरहो भनेर मैले तिमीहरूलाई नियुक्‍त गरेको हुँ। अनि तिमीहरूको फल सधैँ रहिरहोस्‌ ताकि तिमीहरूले मेरो नाममा बुबासित जेसुकै मागे पनि उहाँले तिमीहरूलाई देऊन्‌।+ १७  “तिमीहरू आपसमा प्रेम गरिरहो+ भनेर म तिमीहरूलाई यी कुराहरू आज्ञा गर्छु। १८  यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भने तिमीहरूले यो जानिराख, तिमीहरूलाई घृणा गर्नुअघि संसारले मलाई घृणा गरेको छ।+ १९  तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले आफ्नो ठानेर तिमीहरूलाई माया गर्नेथियो। तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ;+ मैले तिमीहरूलाई यस संसारबाट रोजेको छु। त्यसैले संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ।+ २०  मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन मनमा राखिराख, दास उसको मालिकभन्दा ठूलो हुँदैन। यदि तिनीहरूले मेरो खेदो गरेका छन्‌ भने तिमीहरूको पनि खेदो गर्नेछन्‌;+ यदि तिनीहरूले मेरो वचन पालन गरेका छन्‌ भने तिमीहरूको पनि पालन गर्नेछन्‌। २१  तर तिमीहरू मेरा चेलाहरू भएकाले तिमीहरूविरुद्ध तिनीहरूले यी कुराहरू गर्नेछन्‌ किनभने मलाई पठाउनुहुनेलाई तिनीहरू चिन्दैनन्‌।+ २२  यदि म आएर तिनीहरूसित कुरा नगरेको भए तिनीहरूमा कुनै पाप हुने थिएन।+ तर अब तिनीहरूले आफ्नो पापको निम्ति कुनै बहाना बनाउन सक्दैनन्‌।+ २३  जसले मलाई घृणा गर्छ, उसले मेरो बुबालाई पनि घृणा गर्छ।+ २४  अरू कसैले नगरेको काम मैले तिनीहरूमाझ गरेँ। यदि मैले ती काम नगरेको भए तिनीहरूमा कुनै पाप हुने थिएन;+ तर अब तिनीहरूले मेरो काम देख्नुका साथै म र मेरो बुबा दुवैलाई घृणा गरेका छन्‌। २५  तर तिनीहरूको व्यवस्थामा लेखिएको यो वचन पूरा होस्‌ भनेर यसो भएको हो: ‘तिनीहरूले विनाकारण मलाई घृणा गरे।’+ २६  म तिमीहरूलाई बुबाकहाँबाट मदतगार पठाउनेछु अर्थात्‌ सत्य प्रकट गर्ने पवित्र शक्‍ति,+ जो बुबाबाट निस्कन्छ। त्यो मदतगार आएपछि त्यसले मेरो विषयमा साक्षी दिनेछ।+ २७  त्यसपछि तिमीहरूले पनि साक्षी दिनुपर्छ+ किनभने तिमीहरू सुरुदेखि नै मसित छौ।

फुटनोटहरू