सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

याकुबको पत्र

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • अभिवादन ()

  • सहनशीलताले आनन्द ल्याउँछ (२-१५)

   • जाँचिएको विश्‍वास ()

   • विश्‍वाससहित मागिरहो (५-८)

   • तृष्णाले पाप र मृत्युतर्फ डोऱ्‍याउँछ (१४, १५)

  • हरेक असल वरदान माथिबाटै आउँछ (१६-१८)

  • वचन सुन्‍ने र पालन गर्ने (१९-२५)

  • शुद्ध र निष्खोट उपासना (२६, २७)

  • भेदभाव गर्नु पाप हो (१-१३)

   • प्रेम—शाही व्यवस्था ()

  • कामविनाको विश्‍वास मरेको हुन्छ (१४-२६)

   • प्रेतहरू विश्‍वास गर्छन्‌ अनि थरथर काँप्छन्‌ (१९)

   • अब्राहाम यहोवाको मित्र कहलाइए (२३)

  • जिब्रोलाई तह लगाउने (१-१२)

   • धेरै जना शिक्षक बन्‍नु हुँदैन ()

  • माथिबाट आउने बुद्धि (१३-१८)

  • संसारको मित्र नहोओ (१-१२)

   • दियाबलको विरोध गर ()

   • परमेश्‍वरसित नजिक होओ ()

  • घमन्डी नहुन चेतावनी (१३-१७)

   • “यहोवा परमेश्‍वरको इच्छा भए” (१५)

  • धनीहरूलाई चेतावनी (१-६)

  • धीरजी र सहनशीलहरूलाई परमेश्‍वर आशिष्‌ दिनुहुन्छ (७-११)

  • तिमीहरूको “हुन्छ” चाहिँ हुन्छ नै होस्‌ (१२)

  • विश्‍वाससहित गरिएको प्रार्थनाले काम गर्छ (१३-१८)

  • पापीलाई फर्कन मदत गर्ने (१९, २०)