यसैया १२:१-६

  • धन्यवादको गीत (१-६)

    • ‘याह यहोवा मेरो बल हुनुहुन्छ’ ()

१२  त्यो दिन तिमीले निश्‍चय यसो भन्‍नेछौ: “धन्यवाद छ, हे यहोवाकिनकि तपाईँ मसित रिसाउनुभए पनितपाईँको रिस बिस्तारै सेलायो र तपाईँले मलाई सान्त्वना दिनुभयो।+  २  हेर! परमेश्‍वर नै मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ।+ म उहाँमाथि भरोसा गर्नेछु, मलाई कुनै कुराको डर हुनेछैन+किनकि याह* यहोवा नै मेरो बल र मेरो शक्‍ति हुनुहुन्छ।उहाँ मेरा उद्धारक हुनुभएको छ।”+  ३  उद्धार दिने मूलबाटतिमीले रमाउँदै पानी भर्नेछौ।+  ४  अनि त्यस दिन तिमीले भन्‍नेछौ: “यहोवालाई धन्यवाद चढाओ! उहाँको नाम पुकार।जातिजातिका मानिसहरूमाझ उहाँका कामहरूको बयान गर।+ उहाँको नाम कत्ति महान्‌ छ भनी घोषणा गर।+  ५  यहोवाको जयजयकार गाओ*+ किनकि उहाँले अचम्मलाग्दा कामहरू गर्नुभएको छ।+सारा पृथ्वीभरि यसको घोषणा गर।  ६  ए सियोनका बासिन्दा हो, रमाहट गरकिनकि तिमीहरूमाझ हुनुहुने इस्राएलका पवित्र परमेश्‍वर महान्‌ हुनुहुन्छ।”

फुटनोटहरू

“याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।
वा “धुन बजाओ।”