सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै विषयसूचीमा जाने

मर्कुसका अनुसार सुसमाचार

अध्यायहरू

विषयवस्तुको सारांश

  • बप्तिस्मा गराउने युहन्‍ना प्रचार गर्छन्‌ (१-८)

  • येसुको बप्तिस्मा (९-११)

  • सैतान येसुको परीक्षा गर्छ (१२, १३)

  • येसु गालिलमा प्रचार गर्न थाल्नुहुन्छ (१४, १५)

  • सुरुका चेलाहरूलाई बोलाइन्छ (१६-२०)

  • प्रेतलाई धपाइन्छ (२१-२८)

  • येसु कफर्नहुममा धेरैलाई निको पार्नुहुन्छ (२९-३४)

  • येसु सुनसान ठाउँमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ (३५-३९)

  • कुष्ठरोगीलाई निको पारिन्छ (४०-४५)

  • येसु पक्षाघात भएको मानिसलाई निको पार्नुहुन्छ (१-१२)

  • येसु लेविलाई बोलाउनुहुन्छ (१३-१७)

  • उपवाससम्बन्धी प्रश्‍न (१८-२२)

  • येसु, ‘विश्रामदिनको प्रभु’ (२३-२८)

  • हात सुकेको मानिसलाई निको पारिन्छ (१-६)

  • समुद्र किनारमा एउटा ठूलो भीड (७-१२)

  • बाह्र जना प्रेषित (१३-१९)

  • पवित्र शक्‍तिको निन्दा (२०-३०)

  • येसुकी आमा र उहाँका भाइहरू (३१-३५)

  • राज्यसम्बन्धी उदाहरणहरू (१-३४)

   • बिउ छर्ने मानिस (१-९)

   • येसु किन उदाहरणहरू चलाउनुहुन्थ्यो (१०-१२)

   • बिउ छर्ने मानिसको उदाहरणको अर्थ (१३-२०)

   • दियो बालेर टोकरीले छोपिँदैन (२१-२३)

   • जुन नापले तिमीहरू नाप्छौ (२४, २५)

   • बिउ छर्ने मानिस, जो सुत्छ (२६-२९)

   • रायोको दाना (३०-३२)

   • येसु उदाहरणहरू चलाउनुहुन्थ्यो (३३, ३४)

  • येसु आँधीलाई शान्त पार्नुहुन्छ (३५-४१)

  • येसु प्रेतहरूलाई सुँगुरहरूमा पठाउनुहुन्छ (१-२०)

  • याइरसकी छोरी; एउटी स्त्री येसुको लुगा छुन्छिन्‌ (२१-४३)

  • येसुलाई उहाँकै गृहनगरमा तिरस्कार गरिन्छ (१-६)

  • बाह्र चेलालाई प्रचारसम्बन्धी निर्देशन दिइन्छ (७-१३)

  • बप्तिस्मा गराउने युहन्‍नाको मृत्यु (१४-२९)

  • येसु ५ हजारलाई खुवाउनुहुन्छ (३०-४४)

  • येसु पानीमा हिँड्‌नुहुन्छ (४५-५२)

  • गनेसरेतमा बिरामीहरूलाई निको पारिन्छ (५३-५६)

  • मानव परम्पराको पर्दाफास (१-१३)

  • अशुद्ध बनाउने कुरा मनबाटै निस्कन्छ (१४-२३)

  • सिरियाकी फोनिसियाली स्त्रीको विश्‍वास (२४-३०)

  • बहिरोलाई निको पारिन्छ (३१-३७)

  • येसु ४ हजारलाई खुवाउनुहुन्छ (१-९)

  • चिन्ह देखाउन भनिन्छ (१०-१३)

  • फरिसीहरू र हेरोदको खमिर (१४-२१)

  •  बेथसेदामा अन्धोलाई निको पारिन्छ (२२-२६)

  • येसु नै ख्रिष्ट हुनुहुन्छ भनी पत्रुस बताउँछन्‌ (२७-३०)

  • येसु आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ (३१-३३)

  • साँचो चेला को हो (३४-३८)

  • येसुको रूप परिवर्तन (१-१३)

  • प्रेतले सताएको केटोलाई निको पारिन्छ (१४-२९)

   • जोसित विश्‍वास छ, उसको लागि सबै कुरा सम्भव छ (२३)

  • येसु फेरि आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ (३०-३२)

  • चेलाहरू सबैभन्दा ठूलो को हो भनेर बहस गर्छन्‌ (३३-३७)

  • जो हाम्रो विरुद्धमा हुँदैन, ऊ हाम्रै पक्षमा हुन्छ (३८-४१)

  • ठेस पुऱ्‍याउने कुराहरू (४२-४८)

  • “आफूलाई नुनिलो बनाओ” (४९, ५०)

 • १०

  • विवाह र सम्बन्धविच्छेद (१-१२)

  • येसु साना केटाकेटीलाई आशिष्‌ दिनुहुन्छ (१३-१६)

  • धनी मानिसको प्रश्‍न (१७-२५)

  • राज्यका लागि त्यागहरू (२६-३१)

  • येसु फेरि आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ (३२-३४)

  • याकुब र युहन्‍नाको आग्रह (३५-४५)

   • येसु—धेरैको निम्ति फिरौती (४५)

  • अन्धो बर्तिमैलाई निको पारिन्छ (४६-५२)

 • ११

  • येसु राजाको रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ (१-११)

  • अन्जिरको रूखलाई सराप (१२-१४)

  • येसु मन्दिरलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ (१५-१८)

  • सुकेको अन्जिरको रूखबाट पाठ (१९-२६)

  • येसुको अख्तियारमाथि प्रश्‍न उठाइन्छ (२७-३३)

 • १२

  • हत्यारा मोहीहरूको उदाहरण (१-१२)

  • परमेश्‍वर र सिजर (१३-१७)

  • मरेकाहरू फेरि जीवित हुने विषयमा प्रश्‍न (१८-२७)

  • सबैभन्दा ठूला दुई आज्ञा (२८-३४)

  • के ख्रिष्ट दाउदका छोरा हुन्‌? (३५-३७क)

  • शास्त्रीहरूदेखि होसियार बस्न चेतावनी (३७ख-४०)

  • गरिब विधवाको दुई वटा सिक्का (४१-४४)

 • १३

  • यस युगको आखिरी समय (१-३७)

   • युद्ध, भूकम्प, अनिकाल ()

   • सुसमाचार प्रचार गरिनेछ (१०)

   • महासङ्‌कष्ट (१९)

   • मानिसको छोराको आगमन (२६)

   • अन्जिरको रूखको उदाहरण (२८-३१)

   • जागा रहो (३२-३७)

 • १४

  • पुजारीहरू येसुलाई मार्न मतो गर्छन्‌ (१, २)

  • येसुको शिरमा सुगन्धित तेल खन्याइन्छ (३-९)

  • यहुदा येसुलाई धोका दिन्छन्‌ (१०, ११)

  • अन्तिम निस्तार चाड (१२-२१)

  • प्रभुको साँझको भोजको स्थापना (२२-२६)

  • पत्रुसले तिरस्कार गर्नेछन्‌ भन्‍ने भविष्यवाणी (२७-३१)

  • येसु गेत्समनीमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ (३२-४२)

  • येसुलाई पक्रिइन्छ (४३-५२)

  • न्यायपरिषद्‌मा पुर्पक्ष (५३-६५)

  • पत्रुस येसुलाई तिरस्कार गर्छन्‌ (६६-७२)

 • १५

  • पिलातससामु येसु (१-१५)

  • सबैको अगाडि गिज्याइन्छ (१६-२०)

  • गलगथामा खम्बामा टाँगिन्छ (२१-३२)

  • येसुको मृत्यु (३३-४१)

  • येसुको शव चिहानमा राखिन्छ (४२-४७)

 • १६

  • येसुलाई फेरि जीवित पारिन्छ (१-८)