भजनसङ्‌ग्रह ९९:१-९

  • यहोवा, पवित्र राजा

    • करूबहरूभन्दा माथि विराजमान ()

    • क्षमा र सजाय दिनुहुने परमेश्‍वर ()

९९  यहोवा राजा हुनुभएको छ।+ मानिसहरू थरथर काँपून्‌।उहाँ करूबहरूभन्दा माथि* विराजमान हुनुहुन्छ।+ पृथ्वी थरथराओस्‌।  २  यहोवा सियोनमा महान्‌ हुनुहुन्छ;उहाँ उच्च हुनुहुन्छ, सबै मानिस उहाँको अधीनमा छन्‌।+  ३  तिनीहरूले तपाईँको महान्‌ नामको प्रशंसा गरून्‌+किनकि त्यो श्रद्धा जगाउने र पवित्र छ।  ४  उहाँ पराक्रमी राजा हुनुहुन्छ, जो न्याय मन पराउनुहुन्छ।+जे सही छ, त्यसलाई तपाईँले स्थिर पार्नुभएको छ।तपाईँले याकुबमा न्याय र धार्मिकता+ स्थापना गर्नुभएको छ।  ५  हाम्रा परमेश्‍वर यहोवाको महिमा गर+ र उहाँको पाउदानमा+ दण्डवत्‌* गर;उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ।+  ६  मोसा र हारुन उहाँका पुजारीहरूमध्येका थिए+अनि समुएल उहाँको नाम पुकार्नेहरूमध्येका थिए।+तिनीहरू यहोवालाई पुकार्थेअनि उहाँ तिनीहरूलाई जवाफ दिनुहुन्थ्यो।+  ७  उहाँ तिनीहरूसित बादलको खामोबाट बोल्नुहुन्थ्यो।+उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभएका सम्झौटाहरू र आज्ञाहरू तिनीहरूले पालन गरे।+  ८  हे हाम्रा परमेश्‍वर यहोवा, तपाईँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो।+तपाईँ तिनीहरूलाई क्षमा दिने परमेश्‍वर हुनुहुन्थ्यो+तर तपाईँले तिनीहरूलाई कुकर्मको सजाय पनि दिनुभयो।+  ९  हाम्रा परमेश्‍वर यहोवाको महिमा गर+अनि उहाँको पवित्र डाँडासामु दण्डवत्‌* गर+किनकि हाम्रा परमेश्‍वर यहोवा पवित्र हुनुहुन्छ।+

फुटनोटहरू

वा सम्भवतः “करूबहरूको बीचमा।”
वा “उपासना।”
वा “उपासना।”