भजनसङ्‌ग्रह ९६:१-१३

  • “यहोवाको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ”

    • यहोवा, प्रशंसा पाउन सबैभन्दा योग्य ()

    • “जातिजातिका सबै देवता व्यर्थका छन्‌” ()

    • पवित्र पोसाक लगाएर उपासना गर ()

९६  यहोवाको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ।+हे सारा पृथ्वी, यहोवाको निम्ति गाओ!+  २  यहोवाको निम्ति गाओ; उहाँको नामको प्रशंसा गर।उहाँले गर्नुहुने उद्धारको सुसमाचार हरदिन घोषणा गर।+  ३  जातिजातिहरूमाझ उहाँको गौरवको बखान गर,सारा मानिसलाई उहाँका अचम्मलाग्दा कामहरूबारे बताओ।+  ४  यहोवा महान्‌ हुनुहुन्छ; प्रशंसा पाउन सबैभन्दा योग्य हुनुहुन्छ।उहाँ अरू सबै देवताभन्दा भययोग्य हुनुहुन्छ।  ५  जातिजातिका सबै देवता व्यर्थका छन्‌+तर स्वर्ग सृजने त यहोवा नै हुनुहुन्छ।+  ६  उहाँको सामुन्‍ने वैभव र गौरव छ;+उहाँको पवित्र स्थानमा* शक्‍ति र सौन्दर्य छ।+  ७  हे जातिजातिका घरानाहरू हो, यहोवाको आदर गर,यहोवाको मान गर किनकि उहाँ महिमावान्‌ र शक्‍तिशाली हुनुहुन्छ।+  ८  यहोवाको नामले पाउनुपर्ने महिमा उहाँलाई देओ;+भेटी लिएर उहाँका चोकहरूमा आओ।  ९  पवित्र पोसाक लगाएर* यहोवालाई दण्डवत्‌ गर;*हे पृथ्वीका मानिसहरू हो, उहाँसामु थरथर काँप! १०  जातिजातिमाझ यस्तो घोषणा गर: “यहोवा राजा हुनुभएको छ!+पृथ्वीलाई* बलियोगरि स्थिर पारिएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन।*उहाँले निष्पक्ष भई मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ।”*+ ११  स्वर्ग रमाओस्‌, पृथ्वीले खुसीयाली मनाओस्‌;समुद्र र त्यसमा भएका सबै थोक गर्जून्‌;+ १२  मैदान र त्यसमा भएका सबै कुरा हर्षित होऊन्‌।+जङ्‌गलका रूखहरूले सँगसँगै जयजयकार गरून्‌,+ १३  तिनीहरू यहोवासामु कराऊन्‌ किनकि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ,*उहाँ सारा पृथ्वीको न्याय गर्न आउँदै हुनुहुन्छ।उहाँले निष्पक्ष भई सारा पृथ्वीको* न्याय गर्नुहुनेछ,+विश्‍वासयोग्य भई मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ।+

फुटनोटहरू

शब्दावली हेर्नुहोस्‌।
वा “उपासना गर।”
वा सम्भवतः “उहाँको पवित्रता वैभवशाली भएकोले।”
वा “उर्वर भूमिलाई।”
वा “यो कहिल्यै धरमराउँदैन।”
वा “मुद्दा लड्‌नुहुनेछ।”
वा “आउनुभएको छ।”
वा “उर्वर भूमिको।”