भजनसङ्‌ग्रह ८६:१-१७

  • यहोवाजस्तो ईश्‍वर अरू कोही छैन

    • यहोवा क्षमा गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ ()

    • सबै राष्ट्रले यहोवाको उपासना गर्नेछन्‌ ()

    • “मलाई तपाईँको मार्गबारे सिकाउनुहोस्‌” (११)

    • “मेरो हृदयलाई एकाग्र पार्नुहोस्‌” (११)

दाउदको प्रार्थना। ८६  हे यहोवा, मतिर तपाईँको कान फर्काउनुहोस्‌* र मलाई जवाफ दिनुहोस्‌किनकि म दुःखी र दरिद्र छु।+  २  मेरो जीवनको रक्षा गर्नुहोस्‌ किनकि म वफादार छु।+तपाईँमा भरोसा राख्ने तपाईँको सेवकको जीवन जोगाउनुहोस्‌किनकि तपाईँ मेरा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ।+  ३  हे यहोवा, ममाथि अनुग्रह गर्नुहोस्‌+किनकि म सारा दिन तपाईँलाई पुकार्छु।+  ४  तपाईँको सेवकलाई हर्षित तुल्याउनुहोस्‌किनकि हे यहोवा, म तपाईँतिर फर्कन्छु।  ५  हे यहोवा, तपाईँ असल हुनुहुन्छ+ र क्षमा गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ;+तपाईँलाई पुकार्ने सबैलाई तपाईँ प्रशस्तगरि अटल प्रेम देखाउनुहुन्छ।+  ६  हे यहोवा, मेरो प्रार्थना सुन्‍नुहोस्‌;मेरो गुहारमा ध्यान दिनुहोस्‌।+  ७  मेरो सङ्‌कटको दिनमा म तपाईँलाई पुकार्छु+किनकि तपाईँ मलाई जवाफ दिनुहुन्छ।+  ८  हे यहोवा, तपाईँजस्तो ईश्‍वर अरू कोही छैन,+तपाईँका कामहरू अतुलनीय छन्‌।+  ९  हे यहोवा, सबै राष्ट्र, जसलाई तपाईँले रच्नुभयो,तिनीहरू तपाईँसामु आउनेछन्‌ र दण्डवत्‌ गर्नेछन्‌+अनि तिनीहरूले तपाईँको नामको महिमा गर्नेछन्‌।+ १०  किनकि तपाईँ महान्‌ हुनुहुन्छ र आश्‍चर्यका कामहरू गर्नुहुन्छ;+हो, तपाईँ मात्र परमेश्‍वर हुनुहुन्छ।+ ११  हे यहोवा, मलाई तपाईँको मार्गबारे सिकाउनुहोस्‌।+म तपाईँको सत्यको मार्गमा हिँड्‌नेछु।+तपाईँको नामको डर मान्‍न मेरो हृदयलाई एकाग्र पार्नुहोस्‌।*+ १२  हे यहोवा, मेरा परमेश्‍वर, म आफ्नो सारा हृदयले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु,+म सदासर्वदा तपाईँको नामको महिमा गर्नेछु। १३  किनकि तपाईँले मलाई प्रशस्तगरि अटल प्रेम देखाउनुभएको छअनि तपाईँले मेरो जीवनलाई चिहानको* गहिराइमा जानदेखि जोगाउनुभएको छ।+ १४  हे परमेश्‍वर, अहङ्‌कारीहरू मविरुद्ध खडा भएका छन्‌;+क्रूर मानिसहरूको समूह मेरो ज्यानको पछि लागेको छ;तिनीहरू तपाईँको आदर गर्दैनन्‌।*+ १५  तर हे यहोवा, तपाईँ कृपालु र दयालु परमेश्‍वर हुनुहुन्छ,तपाईँ हतपती रिसाउनुहुन्‍न अनि अटल प्रेम र वफादारीले* भरिपूर्ण हुनुहुन्छ।+ १६  मतिर फर्कनुहोस्‌ र मलाई अनुग्रह देखाउनुहोस्‌।+तपाईँको सेवकलाई बल दिनुहोस्‌,+तपाईँकी दासीको छोरालाई बचाउनुहोस्‌। १७  मलाई तपाईँको भलाइको चिन्ह देखाउनुहोस्‌*र यो देखेर मलाई घृणा गर्नेहरू लाजमा परून्‌।किनकि हे यहोवा, तपाईँ मेरो मदतगार र सान्त्वनादाता हुनुहुन्छ।

फुटनोटहरू

वा “झुक्नुहोस्‌ र सुन्‍नुहोस्‌।”
वा “मलाई एकचित्तको बनाउनुहोस्‌।”
हिब्रू भाषामा शिओल। शब्दावली हेर्नुहोस्‌।
वा “परमेश्‍वरलाई आफ्नो सामने राख्दैनन्‌।”
वा “सत्यले।”
वा “प्रमाण दिनुहोस्‌।”