भजनसङ्‌ग्रह ७५:१-१०

  • परमेश्‍वर निष्पक्ष भई न्याय गर्नुहुन्छ

    • दुष्टहरूले यहोवाको कचौराबाट पिउनेछन्‌ ()

निर्देशकलाई। “नाश हुन नदिनुहोस्‌”-अनुसार। आसापको रचना।+ एउटा गीत। ७५  हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, हे परमेश्‍वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ;तपाईँको नाम नजिकै छ+अनि मानिसहरू तपाईँका आश्‍चर्यजनक कामहरूको घोषणा गर्छन्‌।  २  तपाईँ भन्‍नुहुन्छ: “जब म समय ठहराउँछु,तब म निष्पक्ष भई न्याय गर्छु।  ३  जब धर्ती र यसका बासिन्दाहरू डरले पग्लिए,तब मैले नै यसका खम्बाहरूलाई स्थिर राखेँ।” (सेला)  ४  घमन्डीहरूलाई म भन्दछु, “घमन्ड नगर।”अनि दुष्टहरूलाई भन्दछु, “आफ्नो बलको* धक्कु नलगाओ।  ५  आफ्नो बलको* धक्कु नलगाओअनि अहङ्‌कार गर्दै नबोल।  ६  किनकि सम्मान न पूर्वबाटन पश्‍चिमबाट न त दक्षिणबाट नै आउँछ।  ७  परमेश्‍वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ।+उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ।+  ८  यहोवाको हातमा एउटा कचौरा छ,+जसमा फीँज उठेको कडा मद्य छ।उहाँले त्यो पक्कै खन्याउनुहुनेछअनि पृथ्वीका सबै दुष्टले त्यो पिउनेछन्‌, त्यसको थेग्रोसमेत पिउनेछन्‌।”+  ९  तर म भने सदासर्वदा यसको घोषणा गर्नेछु;याकुबका परमेश्‍वरको स्तुति गाउनेछु।* १०  किनकि उहाँ भन्‍नुहुन्छ: “म दुष्टहरूको बल* खतम पारिदिनेछुतर धर्मीहरूको बल* बढाइदिनेछु।”

फुटनोटहरू

शा., “सिङको।”
शा., “सिङको।”
वा “परमेश्‍वरको प्रशंसा गर्न म धुन बजाउनेछु।”
शा., “सिङ।”
शा., “सिङ।”