भजनसङ्‌ग्रह ६७:१-७

  • सारा पृथ्वीका मानिसहरूले परमेश्‍वरको भय मान्‍नेछन्‌

    • परमेश्‍वरको मार्गबारे थाह पाउनेछन्‌ ()

    • ‘सबै जातिले परमेश्‍वरको प्रशंसा गरून्‌’ (, )

    • “परमेश्‍वरले हामीलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछ” (६, ७)

निर्देशकलाई; तारे बाजाहरूसित बजाउने। एउटा भजन। एउटा गीत। ६७  परमेश्‍वरले हामीमाथि अनुग्रह देखाउनुहुनेछ र आशिष्‌ दिनुहुनेछ;उहाँले हामीमाथि आफ्नो मुहार चम्काउनुहुनेछ।+ (सेला)  २  अनि सारा पृथ्वीले तपाईँको मार्गबारे थाह पाउनेछ;+तपाईँको उद्धारका कार्यहरू सबै जातिले थाह पाउनेछन्‌।+  ३  हे परमेश्‍वर, जातिजातिले तपाईँको प्रशंसा गरून्‌;सबै जातिले तपाईँको प्रशंसा गरून्‌।  ४  राष्ट्रहरूले रमाहट गरून्‌ र खुसीले कराऊन्‌+किनकि तपाईँले निष्पक्ष भई मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ।+तपाईँले पृथ्वीका राष्ट्रहरूलाई बाटो देखाउनुहुनेछ। (सेला)  ५  हे परमेश्‍वर, जातिजातिले तपाईँको प्रशंसा गरून्‌;सबै जातिले तपाईँको प्रशंसा गरून्‌।  ६  पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी दिनेछ;+परमेश्‍वरले, हो, हाम्रा परमेश्‍वरले हामीलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछ।+  ७  परमेश्‍वरले हामीलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछअनि सारा पृथ्वीका मानिसहरूले उहाँको भय मान्‍नेछन्‌।*+

फुटनोटहरू

वा “आदर गर्नेछन्‌।”