भजनसङ्‌ग्रह ५४:१-७

  • शत्रुहरूको बीचमा हुँदा मदतको लागि प्रार्थना

    • “परमेश्‍वर मेरो मदतगार हुनुहुन्छ” ()

निर्देशकलाई; तारे बाजाहरूसित बजाउने। मास्किल।* जिफका मानिसहरूले साउललाई “दाउद हामीकहाँ लुक्न आएका छन्‌” भनी खबर दिएको बेला दाउदले रचेको भजन।+ ५४  हे परमेश्‍वर, आफ्नो नामले मलाई बचाउनुहोस्‌+र आफ्नो शक्‍तिले मेरो रक्षा गर्नुहोस्‌।*+  २  हे परमेश्‍वर, मेरो प्रार्थना सुन्‍नुहोस्‌;+मेरो मुखको वचनमा ध्यान दिनुहोस्‌।  ३  किनकि अनजान मानिसहरू मेरो विरुद्धमा खडा भएका छन्‌,कठोर मानिसहरू मेरो ज्यानको पछि लागेका छन्‌।+तिनीहरू परमेश्‍वरको आदर गर्दैनन्‌।*+ (सेला)  ४  हेर! परमेश्‍वर मेरो मदतगार हुनुहुन्छ;+मलाई साथ दिनेहरूको साथमा यहोवा हुनुहुन्छ।  ५  उहाँले मेरा शत्रुहरूलाई तिनीहरूकै चालमा फसाइदिनुहुनेछ;+तिनीहरूको अन्त गरिदिनुहोस्‌* किनकि तपाईँ विश्‍वासयोग्य हुनुहुन्छ।+  ६  म स्वेच्छाले+ तपाईँको लागि बलि चढाउनेछु।हे यहोवा, म तपाईँको नामको प्रशंसा गर्नेछु किनकि त्यो असल छ।+  ७  उहाँले मलाई हरेक विपत्तिबाट बचाउनुहुनेछ+अनि मेरा शत्रुहरूको पराजय मैले देख्नेछु।+

फुटनोटहरू

शब्दावली हेर्नुहोस्‌।
वा “मेरो पक्षमा खडा हुनुहोस्‌।”
वा “परमेश्‍वरलाई आफ्नो सामने राख्दैनन्‌।”
शा., “तिनीहरूलाई चुप लगाइदिनुहोस्‌।”