भजनसङ्‌ग्रह ४७:१-९

  • परमेश्‍वर, सारा पृथ्वीका महाराजा

    • “यहोवा भययोग्य हुनुहुन्छ” ()

    • परमेश्‍वरको स्तुति गाओ (६, ७)

निर्देशकलाई; कोरहवंशीको+ एउटा भजन। ४७  हे सबै देशका मानिसहरू हो, ताली बजाओ।रमाहट गर्दै ठूलठूलो स्वरमा परमेश्‍वरको जयजयकार गर।  २  किनकि सर्वोच्च परमेश्‍वर यहोवा भययोग्य हुनुहुन्छ;+उहाँ सारा पृथ्वीका महाराजा हुनुहुन्छ।+  ३  उहाँ मानिसहरूलाई हाम्रो अधीनमा ल्याउनुहुन्छ;जातिजातिका मानिसहरूलाई हाम्रो पैतालामुनि पार्नुहुन्छ।+  ४  हाम्रो लागि उहाँले नै उत्तराधिकार रोज्नुहुन्छ,+त्यो देश जुन परमेश्‍वरले माया गर्नुहुने याकुबको गौरव हो।+ (सेला)  ५  जयजयकारको स्वर गुञ्जिँदै गर्दा परमेश्‍वर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ;मानिसहरूले सिङ* फुक्दै गर्दा यहोवा सिंहासनमा बस्नुभएको छ।  ६  परमेश्‍वरको स्तुति गाओ,* उहाँको स्तुति गाओ।हाम्रा राजाको स्तुति गाओ, उहाँको स्तुति गाओ।  ७  किनभने उहाँ सारा पृथ्वीका महाराजा हुनुहुन्छ;+उहाँको स्तुति गाओ र आफ्नो बुद्धि प्रकट गर।  ८  जातिजातिका बीचमा परमेश्‍वर राजा हुनुभएको छ।+उहाँ आफ्नो पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ।  ९  अब्राहामका परमेश्‍वरका मानिसहरूसँगैशासकहरू पनि भेला भएका छन्‌।किनभने पृथ्वीका शासकहरू* परमेश्‍वरकै हुन्‌।उहाँ अत्यन्तै उच्च पारिनुभएको छ।+

फुटनोटहरू

वा “थुमाको सिङ; बिगुल।”
वा “धुन बजाओ।”
शा., “ढालहरू।”