भजनसङ्‌ग्रह ४:१-८

  • परमेश्‍वरमाथि भरोसा गरेको देखिने प्रार्थना

    • “रिसले मुरमुरिए तापनि पाप नगर” ()

    • ‘शान्तसित म निदाउनेछु’ ()

निर्देशकलाई; तारे बाजाहरूसित बजाउने। दाउदले रचेको भजन।  हे न्यायी परमेश्‍वर,+ मैले पुकार्दा जवाफ दिनुहोस्‌।मलाई दुःख पर्दा छुटकारा दिनुहोस्‌।मलाई निगाह देखाउनुहोस्‌ र मेरो पुकारा सुन्‍नुहोस्‌।  २  हे मानिसहरू हो, तिमीहरू कतिन्जेल मलाई आदर गर्नुको सट्टा मेरो अपमान गरिरहन्छौ?तिमीहरू कतिन्जेल व्यर्थका कुराहरूलाई माया गर्छौ र झूटको पछि लाग्छौ? (सेला)  ३  यो कुरा जानिराख, यहोवाले आफ्ना वफादार जनहरूको धेरै ख्याल राख्नुहुन्छ;*मैले यहोवालाई पुकार्दा उहाँले सुन्‍नुहुनेछ।  ४  रिसले मुरमुरिए तापनि पाप नगर।+आफ्नो ओछ्यानमा मनमनै गुन र चुपचाप बस। (सेला)  ५  धार्मिकताको* बलि चढाओर यहोवामा भरोसा राख।+  ६  यसो भन्‍नेहरू धेरै छन्‌: “हामीलाई असल कुरा कसले देखाउनेछ?”हे यहोवा, तपाईँको मुहारको ज्योति हामीमाथि चम्काउनुहोस्‌।+  ७  प्रशस्त अन्‍न र अङ्‌गुरको नयाँ मद्य हुनेहरूभन्दा म धेरै खुसी छुकिनकि तपाईँले मेरो हृदय आनन्दले भरिदिनुभएको छ।  ८  शान्तसित म पल्टनेछु र निदाउनेछु+किनकि हे यहोवा, तपाईँले मात्र मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ।+

फुटनोटहरू

वा “आफ्ना वफादार जनहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ; आफ्ना वफादार जनहरूलाई आफ्नो निम्ति अलग्गै राख्नुहुन्छ।”
शब्दावली हेर्नुहोस्‌।