भजनसङ्‌ग्रह २८:१-९

  • भजनरचयिताको प्रार्थनाको सुनुवाइ

    • ‘यहोवा, मेरो बल र ढाल’ ()

दाउदको रचना २८  हे यहोवा, हे मेरा चट्टान,+ म तपाईँलाई पुकारिरहन्छु;आफ्नो कान नथुन्‍नुहोस्‌।यदि तपाईँ चुप रहनुभयो भनेमेरो हालत चिहानमा हुनेहरूको भन्दा के फरक हुन्छ र?+  २  मैले तपाईँलाई मदतको लागि पुकार्दार तपाईँको पवित्र स्थानको* भित्री कोठातिर फर्केर आफ्नो हात उठाउँदा मेरो बिन्ती सुन्‍नुहोस्‌।+  ३  दुष्टहरूलाई घिस्याउँदै लैजानुहुँदा मलाई पनि तिनीहरू सँगसँगै नलैजानुहोस्‌+ किनकि तिनीहरू सधैँ छिमेकीलाई चोट पुऱ्‍याउने कामहरू गर्छन्‌अनि मनमा दुष्ट कुराहरू पालेर मुखले भने शान्तिका कुराहरू गर्छन्‌।+  ४  तिनीहरूलाई तिनीहरूको कामअनुसारको ज्याला दिनुहोस्‌,+आफ्नो दुष्कर्मको फल तिनीहरूले पाऊन्‌।तिनीहरूको हातको कामको प्रतिफल तिनीहरूलाई दिनुहोस्‌,तिनीहरूले जसो गरे, तिनीहरूलाई त्यसै गर्नुहोस्‌।+  ५  तिनीहरू यहोवाका कामहरूको वास्ता गर्दैनन्‌,+उहाँको हातका कामहरूमा तिनीहरूले ध्यान दिँदैनन्‌।+उहाँले तिनीहरूलाई ढाल्नुहुन्छ र फेरि खडा गर्नुहुन्‍न।  ६  यहोवाको प्रशंसा होस्‌किनकि उहाँले मेरो गुहार सुन्‍नुभएको छ।  ७  यहोवा मेरो बल+ र मेरो ढाल हुनुहुन्छ;+मेरो हृदयले उहाँमा भरोसा गर्छ।+उहाँले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र मेरो हृदय खुसीले भरिएको छ,त्यसैले म गीत गाएर उहाँको प्रशंसा गर्नेछु।  ८  यहोवा आफ्ना मानिसहरूको लागि बल हुनुहुन्छ;उहाँ बलियो गढ हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो अभिषिक्‍त जनको उद्धार गर्नुहुन्छ।+  ९  आफ्ना मानिसहरूको रक्षा गर्नुहोस्‌, आफ्नो सम्पत्तिलाई आशिष्‌ दिनुहोस्‌।+आफ्ना भेडाहरूको रखवाली गर्नुहोस्‌, तिनीहरूलाई आफ्नो काखबाट कहिल्यै नहटाउनुहोस्‌।+

फुटनोटहरू

शब्दावली हेर्नुहोस्‌।