भजनसङ्‌ग्रह २६:१-१२

  • निष्ठामा हिँड्‌नु

    • “हे यहोवा, मलाई जाँच्नुहोस्‌” ()

    • खराब सङ्‌गतबाट अलग रहनु (४, ५)

    • ‘परमेश्‍वरको वेदी म रिङ्‌गै घुम्नेछु’ ()

दाउदको रचना। २६  हे यहोवा, मेरो न्याय गर्नुहोस्‌ किनकि म मेरो निष्ठामा हिँडेको छु;+ढलपल नभई मैले यहोवामा भरोसा राखेको छु।+  २  हे यहोवा, मलाई जाँच्नुहोस्‌, मलाई पारख गरेर हेर्नुहोस्‌;मेरा भित्री विचारहरू* र मेरो हृदयलाई खार्नुहोस्‌।+  ३  किनकि तपाईँको अटल प्रेम सदा मेरो सामुन्‍ने छर म तपाईँको सत्यको मार्गमा हिँडेको छु।+  ४  म छली मानिसहरूसित सङ्‌गत गर्दिनँ;*+कपटीहरूदेखि म टाढै रहन्छु।  ५  कुकर्मीहरूको सङ्‌गतलाई म घृणा गर्छु;+दुष्टहरूसित उठबस गर्न म इन्कार गर्छु।+  ६  हे यहोवा, निर्दोषतामा म आफ्नो हात धुनेछु,तपाईँको वेदी म रिङ्‌गै घुम्नेछु।  ७  अनि ठूलो स्वरमा म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउनेछु;+तपाईँका अचम्मका कामहरूको घोषणा गर्नेछु।  ८  हे यहोवा, म तपाईँको भवनलाई माया गर्छु, जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ,+जहाँ तपाईँको महिमा छाएको छ।+  ९  पापीहरूसँगसँगै मलाई नबढार्नुहोस्‌;+हिंस्रक मानिसहरूसँगै मेरो ज्यान नलिनुहोस्‌, १०  जसको हात लाजमर्दो काममा मुछिएको छर जसको दायाँ हात घुसले भरिएको छ। ११  तर म त मेरो निष्ठामा हिँड्‌नेछु।मलाई बचाउनुहोस्‌ र मलाई अनुग्रह देखाउनुहोस्‌। १२  मेरो खुट्टाले समतल ठाउँमा टेकेको छ;+म ठूलो समुदायमा यहोवाको प्रशंसा गर्नेछु।+

फुटनोटहरू

वा “मेरा भित्री भावनाहरू।” शा., “मेरा मिर्गौलाहरू।”
शा., “बस्दिनँ।”