भजनसङ्‌ग्रह २४:१-१०

  • महिमित राजा ढोकाबाट भित्र पस्छन्‌

    • ‘धर्ती यहोवाकै हो’ ()

दाउदले रचेको भजन २४  धर्ती र यसमा भएका सबै थोक यहोवाकै हुन्‌,+उर्वर भूमि र यसमा रहने सबै उहाँकै हुन्‌।  २  किनकि उहाँले त्यसलाई नहल्लिनेगरि समुद्रमा अडाउनुभएको छ+अनि दह्रो गरी नदीमा बसाल्नुभएको छ।  ३  यहोवाको डाँडामा को उक्लन पाउँछ?+उहाँको पवित्र ठाउँमा को खडा हुन सक्छ?  ४  निर्दोष हात र शुद्ध मन भएको मानिस,+जसले मेरो जीवनको* झूटो कसम खाएको छैनर कसम खाएर छल गरेको छैन।+  ५  उसले यहोवाबाट आशिष्‌ पाउनेछ+अनि उद्धार गर्नुहुने आफ्ना परमेश्‍वरबाट न्याय पाउनेछ।+  ६  उहाँको खोजी गर्ने पुस्ता यही हो।हे याकुबका परमेश्‍वर, तपाईँको अनुग्रह खोज्नेहरू यी नै हुन्‌। (सेला)  ७  हे मूलढोकाहरू हो, आफ्नो शिर उठाओ;+हे प्राचीन समयदेखिका ढोकाहरू हो, उठताकि महिमित राजा प्रवेश गरून्‌!+  ८  यी महिमित राजा को हुनुहुन्छ?यहोवा, जो बलियो र पराक्रमी हुनुहुन्छ+यहोवा, जो वीर योद्धा हुनुहुन्छ।+  ९  हे मूलढोकाहरू हो, आफ्नो शिर उठाओ;+हे प्राचीन समयदेखिका ढोकाहरू हो, उठताकि महिमित राजा प्रवेश गरून्‌! १०  यी महिमित राजा को हुनुहुन्छ?सेनाहरूका यहोवा​—उहाँ नै महिमित राजा हुनुहुन्छ।+ (सेला)

फुटनोटहरू

यहाँ यहोवा परमेश्‍वरको जीवनको कुरा गरिएको छ, जसको मानिसहरूले कसम खान्छन्‌।