भजनसङ्‌ग्रह २१:१-१३

  • यहोवामा भरोसा गर्ने राजामाथि आशिष्‌

    • राजालाई लामो जीवन दिइयो ()

    • परमेश्‍वरका शत्रुहरू पराजित हुनेछन्‌ (८-१२)

निर्देशकलाई; दाउदले रचेको भजन। २१  हे यहोवा, तपाईँको शक्‍तिमा राजा रमाउँछन्‌;+तपाईँले दिनुहुने उद्धारमा तिनी कत्ति रमाउँछन्‌!+  २  तपाईँले तिनको मनको इच्छा पूरा गर्नुभएको छ;+तिनको बिन्ती* सुन्‍न इन्कार गर्नुभएको छैन। (सेला)  ३  किनकि तपाईँले तिनलाई प्रशस्त आशिष्‌ दिनुभयो;निखुर* सुनको मुकुट तिनको शिरमा पहिऱ्‍याइदिनुभयो।+  ४  तिनले तपाईँसित जीवन मागे र तपाईँले दिनुभयो,+लामो जीवन, सदासर्वदाको जीवन।  ५  तपाईँले दिनुहुने उद्धारले गर्दा तिनको धेरै महिमा हुन्छ।+तपाईँले तिनलाई गौरव र महिमा दिएर सम्मान गर्नुभएको छ।  ६  तपाईँले तिनलाई सदासदा आशिष्‌ दिने निश्‍चय गर्नुभएको छ;+तपाईँको उपस्थितिले गर्दा तिनी खुसी भएका छन्‌।+  ७  किनकि राजाले यहोवामा भरोसा गर्छन्‌;+सर्वोच्च परमेश्‍वरको अटल प्रेमको कारण तिनी कहिल्यै डग्नेछैनन्‌।*+  ८  तपाईँको बाहुलीले तपाईँका सबै शत्रुलाई फेला पार्नेछ;तपाईँको दाहिने बाहुलीले तपाईँलाई घृणा गर्नेहरूलाई फेला पार्नेछ।  ९  तपाईँ तिनीहरूलाई नाश गर्न आउनुहुँदा तिनीहरूलाई दनदनी बलेको आगोको भट्टीसरह बनाउनुहुनेछ।यहोवाले रिसाएर तिनीहरूलाई निल्नुहुनेछ र आगोले तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछ।+ १०  तपाईँले पृथ्वीबाट तिनीहरूका शाखासन्तानको नामोनिसान मेटिदिनुहुनेछर मानिसजातिबाट तिनीहरूको वंश विनाश गरिदिनुहुनेछ। ११  किनकि तिनीहरूले तपाईँविरुद्ध उठ्‌ने विचार गरिरहेका छन्‌;+तिनीहरूले बनाएको कुटिल योजना सफल हुनेछैन।+ १२  तिनीहरूतर्फ* आफ्नो धनु* तेर्साएरतपाईँले तिनीहरूलाई भाग्न बाध्य पार्नुहुनेछ।+ १३  हे यहोवा, उठ्‌नुहोस्‌ र आफ्नो बल प्रकट गर्नुहोस्‌।तपाईँको पराक्रमको हामी स्तुति गाउनेछौँ।*

फुटनोटहरू

शा., “ओठको बिन्ती।”
वा “खारिएको।”
वा “कहिल्यै लरखराउनेछैनन्‌ (धरमराउनेछैनन्‌)।”
शा., “तिनीहरूको अनुहारतर्फ।”
शा., “धनुको ताँदो।”
शा., “पराक्रमबारे गाउनेछौँ र धुन बजाउनेछौँ।”