भजनसङ्‌ग्रह १५०:१-६

  • सास भएको हरेक जीवले याहको प्रशंसा गरोस्‌

    • हल्लेलूयाह! (, )

१५०  याहको प्रशंसा गर!*+ परमेश्‍वरको पवित्र ठाउँमा उहाँको प्रशंसा गर।+ आकाशमा परमेश्‍वरको प्रशंसा गर, जसले उहाँको शक्‍तिको गवाही दिन्छ।+  २  उहाँका शक्‍तिशाली कामहरूको लागि उहाँको प्रशंसा गर।+ उहाँको अपार महानताको लागि उहाँको प्रशंसा गर।+  ३  सिङ फुक्दै उहाँको प्रशंसा गर।+ तारे बाजा र वीणा बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर।+  ४  खैँजडी बजाउँदै+ र नाच्दै* उहाँको प्रशंसा गर। तारे बाजा+ र बाँसुरी बजाउँदै+ उहाँको प्रशंसा गर।  ५  झ्यालीको झङ्‌कारसँगै उहाँको प्रशंसा गर झ्याइँझ्याइँ झ्याली बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर।+  ६  हे सास हुने हरेक जीव, याहको प्रशंसा गर। याहको प्रशंसा गर।*+

फुटनोटहरू

वा “हल्लेलूयाह।” “याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।
शा., “घेरा बनाएर नाच्दै।”
वा “हल्लेलूयाह।” “याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।