भजनसङ्‌ग्रह १५:१-५

  • यहोवाको पालमा कसले बास पाउला?

    • जसले मनैदेखि सत्य बोल्छ ()

    • जसले निन्दा गर्दैन ()

    • “आफ्नै हानि भए पनि आफ्नो वचन पूरा गर्छ” ()

दाउदले रचेको भजन। १५  हे यहोवा, तपाईँको पालमा कसले बास पाउला?तपाईँको पवित्र डाँडामा को बस्न पाउला?+  २  त्यो मानिस, जसले निर्दोष* जीवन बिताउँछ,+जसले असल काम गर्छ+र मनैदेखि सत्य बोल्छ।+  ३  त्यो मानिस, जसले निन्दा गर्दैन,+छिमेकीको खराबी गर्दैन+र साथीहरूको बेइज्जत गर्दैन।*+  ४  त्यो मानिस, जसले नीच मानिसलाई तिरस्कार गर्छ+तर यहोवाको डर मान्‍नेलाई आदर गर्छर आफ्नै हानि भए पनि आफ्नो वचन* पूरा गर्छ।+  ५  त्यो मानिस, जसले पैसा ब्याजमा लगाउँदैन,*+जसले निर्दोष मानिसविरुद्ध घुस लिँदैन।+यस्ता कामहरू गर्ने कहिल्यै डग्नेछैन।*+

फुटनोटहरू

वा “निष्ठावान्‌ भई।”
वा “साथीहरूलाई लाजमा पार्दैन।”
शा., “शपथ।”
वा “जसले खाँचोमा परेकोसँग ब्याज लिँदैन।”
वा “कहिल्यै लरखराउनेछैन (धरमराउनेछैन)।”