भजनसङ्‌ग्रह १४८:१-१४

  • सबै सृष्टिले यहोवाको प्रशंसा गर्नेछन्‌

    • “हे उहाँका सबै स्वर्गदूत हो, उहाँको प्रशंसा गर” ()

    • ‘हे सूर्य, चन्द्र र ताराहरू हो, उहाँको प्रशंसा गर’ ()

    • युवा र वृद्धले परमेश्‍वरको प्रशंसा गरून्‌ (१२, १३)

१४८  याहको प्रशंसा गर!*स्वर्गबाट यहोवाको प्रशंसा गर;+अग्ला ठाउँहरूमा उहाँको प्रशंसा गर।  २  हे उहाँका सबै स्वर्गदूत हो, उहाँको प्रशंसा गर।+हे उहाँका सबै सेना हो, उहाँको प्रशंसा गर।+  ३  हे सूर्य र चन्द्र, उहाँको प्रशंसा गर।हे सबै चम्किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर।+  ४  हे सबैभन्दा उच्च आकाश* र आकाशमाथिको पानी,उहाँको प्रशंसा गर।  ५  ती सबैले यहोवाको नामको प्रशंसा गरून्‌किनकि उहाँले आदेश दिनुभयो र ती सृष्टि भए।+  ६  उहाँ तिनीहरूलाई सदासर्वदाको लागि स्थिर पार्नुहुन्छ;+उहाँले कहिल्यै रद्द नहुने उर्दी जारी गर्नुभएको छ।+  ७  पृथ्वीबाट यहोवाको प्रशंसा गर,हे विशाल जलजन्तुहरू र गहिरा सागरहरू हो,  ८  हे बिजुली र असिना, हिउँ र बाक्लो बादल,उहाँको वचन पूरा गर्ने आँधीबेहरी,+  ९  हे पहाडहरू र सबै डाँडा हो,+हे फल दिने रूखहरू र देवदारका सबै रूख हो,+ १०  हे जङ्‌गली जनावरहरू+ र सबै घरपालुवा जनावर हो,हे घस्रने जीवहरू र चराचुरुङ्‌गी हो, ११  हे पृथ्वीका राजाहरू र सबै राष्ट्र हो,हे शासकहरू र पृथ्वीका सबै न्यायकर्ता हो,+ १२  हे युवकहरू र युवतीहरू हो,हे वृद्धहरू र बालकहरू हो, सबै मिलेर उहाँको प्रशंसा गर। १३  तिनीहरूले यहोवाको नामको प्रशंसा गरून्‌किनकि उहाँको मात्र नाम सबैभन्दा उच्च छ।+उहाँको वैभव पृथ्वी र आकाशभन्दा उच्च छ।+ १४  उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई झन्‌झनै शक्‍तिशाली बनाउनुहुनेछ,आफ्ना सबै वफादार जनलाई उहाँले महिमित तुल्याउनुहुनेछ,इस्राएलका सन्तानलाई, जो उहाँसित घनिष्ठ छन्‌।याहको प्रशंसा गर!*

फुटनोटहरू

वा “हल्लेलूयाह।” “याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।
शा., “आकाशहरूको आकाश।”
वा “हल्लेलूयाह।” “याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।