भजनसङ्‌ग्रह १४२:१-७

  • खेदो गरिरहेकाहरूबाट बचाउन प्रार्थना

    • “म भागेर जान सक्ने कुनै ठाउँ छैन” ()

    • “तपाईँ नै मेरो सबैथोक हुनुहुन्छ” ()

मास्किल।* गुफामा छँदा+ दाउदले गरेको प्रार्थना। १४२  म मदतको लागि यहोवालाई पुकार्छु;+अनुग्रह पाउन म यहोवालाई बिन्ती गर्छु।  २  म आफ्नो सबै चिन्ता उहाँलाई पोख्छु;म आफ्नो मनको पीडा उहाँमा बिसाउँछु;+  ३  जब म कमजोर हुन्छु, तब म उहाँलाई पुकार्छु।अनि मेरो मार्गमा तपाईँ नजर लगाउनुहुन्छ।+म हिँड्‌ने बाटोमामेरा शत्रुहरूले मेरो लागि पासो लुकाइराख्छन्‌।  ४  मेरो दाहिने हाततिर हेर्नुहोस्‌,कसैले मेरो वास्ता गर्दैन।*+म भागेर जान सक्ने कुनै ठाउँ छैन;+मेरो चिन्ता गर्ने कोही छैन।  ५  हे यहोवा, मदतको लागि म तपाईँलाई पुकार्छु।म भन्छु: “तपाईँ मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ,+जीवितहरूको देशमा तपाईँ नै मेरो सबथोक* हुनुहुन्छ।”  ६  मदतको लागि मैले पुकार्दा ध्यान दिनुहोस्‌किनकि म ज्यादै दुःखमा परेको छु।मेरो खेदो गर्नेहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्‌+किनकि तिनीहरू मभन्दा शक्‍तिशाली छन्‌।  ७  मलाई कालकोठरीबाट निकाल्नुहोस्‌ताकि मैले तपाईँको नामको प्रशंसा गर्न सकूँ।धर्मीहरू मेरो वरिपरि भेला होऊन्‌किनकि तपाईँले मलाई दया देखाउनुहुन्छ।

फुटनोटहरू

शब्दावली हेर्नुहोस्‌।
शा., “मलाई चिन्दैन।”
शा., “अंश।”