भजनसङ्‌ग्रह १४:१-७

  • मूर्ख मानिसको वर्णन

    • “यहोवा हुनुहुन्‍न” ()

    • “असल काम गर्ने कोही छैन” ()

निर्देशकलाई; दाउदको रचना। १४  मूर्खले मनमनै भन्छ:“यहोवा हुनुहुन्‍न।”+तिनीहरूका कामहरू भ्रष्ट र घृणित छन्‌।असल काम गर्ने कोही छैन।+  २  तर बुद्धिमान्‌* कोही छ कि, यहोवालाई खोज्ने कोही छ कि भनेरयहोवा स्वर्गबाट मानिसहरूलाई हेर्नुहुन्छ।+  ३  तिनीहरू सबै तर्केका छन्‌;+तिनीहरू सबै भ्रष्ट भएका छन्‌।असल काम गर्ने कोही छैन,अहँ, एक जना पनि छैन।  ४  के दुष्टहरूमध्ये कसैको पनि समझ छैन?तिनीहरू मेरा मानिसहरूलाई रोटीझैँ खर्लप्प पार्छन्‌।तिनीहरू यहोवालाई पुकार्दैनन्‌।  ५  तर तिनीहरूलाई त्रासले छोप्नेछ+किनभने यहोवा धर्मीहरूको पुस्तासित हुनुहुन्छ।  ६  तिमी दुष्टहरू दीनदुःखीको योजना विफल पार्ने कोसिस गर्छौतर यहोवा दीनदुःखीको शरणस्थान हुनुहुन्छ।+  ७  इस्राएलको उद्धार सियोनबाटै आओस्‌!+कैदमा परेका आफ्ना मानिसहरूलाई यहोवाले फर्काउनुहुँदायाकुब रमाओस्‌, इस्राएल आनन्दित होस्‌!

फुटनोटहरू

वा “अन्तर्दृष्टि भएको।”