भजनसङ्‌ग्रह १३४:१-३

  • रातमा परमेश्‍वरको प्रशंसा

    • “पवित्रतामा आफ्नो हात उचाल” ()

उकालीको गीत। १३४  हे यहोवाका सबै सेवक हो,तिमीहरू, जो रातको समयमा यहोवाको भवनमा सेवा गर्छौ,+यहोवाको प्रशंसा गर।+  २  पवित्रतामा* आफ्नो हात उचाल+र यहोवाको प्रशंसा गर।  ३  आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने यहोवालेसियोनबाट तिमीलाई आशिष्‌ देऊन्‌।

फुटनोटहरू

वा सम्भवतः “पवित्र स्थानमा।”