भजनसङ्‌ग्रह १३०:१-८

  • “गहिरो खाडलबाट म तपाईँलाई पुकार्छु”

    • ‘तपाईँले गल्तीहरूमा ध्यान दिनुभयो भने’ ()

    • यहोवा साँचो क्षमा दिनुहुन्छ ()

    • “म उत्सुकतासाथ यहोवाको प्रतीक्षा गर्छु” ()

उकालीको गीत। १३०  हे यहोवा, दुःखको गहिरो खाडलबाट म तपाईँलाई पुकार्छु।+  २  हे यहोवा, मेरो स्वर सुन्‍नुहोस्‌।मैले मदतको लागि गरेको बिन्तीमा आफ्नो कान थाप्नुहोस्‌।  ३  हे याह,* तपाईँले हाम्रा गल्तीहरूमा ध्यान दिनुभयो* भनेहे यहोवा, को खडा रहन सक्ला र?+  ४  तपाईँ मानिसहरूको पाप साँच्चै क्षमा गर्नुहुन्छ+ताकि तपाईँको श्रद्धा गरियोस्‌।*+  ५  म यहोवामा आशा राख्छु, मेरो सारा ज्यानले उहाँमा आशा राख्छ;म उहाँको वचनको प्रतीक्षा गर्छु।  ६  म उत्सुकतासाथ यहोवाको प्रतीक्षा गर्छु,+पहरेदारले बिहानीको प्रतीक्षा गरेभन्दा धेरै,+हो, पहरेदारले बिहानीको प्रतीक्षा गरेभन्दा धेरै।  ७  इस्राएलले यहोवाको प्रतीक्षा गरिरहोस्‌किनकि यहोवा आफ्नो प्रेममा अटल हुनुहुन्छ+अनि छुटकारा दिने उहाँको शक्‍ति अपार छ।  ८  उहाँले इस्राएललाई त्यसका सबै गल्तीबाट छुटकारा दिनुहुनेछ।

फुटनोटहरू

“याह,” यहोवा नामको छोटो रूप हो।
वा “गल्तीहरूको लेखा लिनुभयो।”
शा., “डर मानियोस्‌।”