भजनसङ्‌ग्रह १२८:१-६

  • यहोवाको डर मान्दा आनन्दित भइन्छ

    • फलदायी अङ्‌गुरको बोटजस्तै पत्नी ()

    • ‘तिमीले यरुसलेमको फलिफाप भएको देख्न पाऊ’ ()

उकालीको गीत। १२८  आनन्दित हुन्‌ ती सबै, जसले यहोवाको डर मान्छन्‌,+जो उहाँको मार्गमा हिँड्‌छन्‌।+  २  तिमीले आफ्नो हातले गरेको परिश्रमको फल खानेछौ।तिमी आनन्दित हुनेछौ र तिम्रो फलिफाप हुनेछ।+  ३  तिम्रो घरमा तिम्री पत्नी फलदायी अङ्‌गुरको बोटजस्तै हुनेछिन्‌+अनि तिम्रा छोराहरू तिम्रो टेबुलवरिपरि जैतुनका मुनाहरूजस्तै हुनेछन्‌।  ४  हेर, यहोवाको डर मान्‍ने मानिसलेयसरी नै आशिष्‌ पाउनेछ।+  ५  यहोवाले तिमीलाई सियोनबाट आशिष्‌ दिनुहुनेछ।तिमीले आफ्नो जीवनभर यरुसलेमको फलिफाप भएको देख्न पाऊ।+  ६  तिमीले आफ्ना नाति-पनाति देख्न पाऊ।इस्राएलमा शान्ति छाओस्‌।

फुटनोटहरू